Publicatiedatum

18-02-2020

Om binnen een vacante betrekking op het niveau C tewerkgesteld te worden, dient men in het bezit te zijn van een diploma hoger secundair onderwijs.

De sollicitaties dienen uiterlijk op 8 maart 2020 ingediend te worden via mail, gericht aan guy.leysen@just.fgov.be.

Iedere sollicitatie bevat een motivatiebrief en een curriculum vitae.

De kandidaten, die voldoen aan de hoger genoemde voorwaarden, zullen via mail uitgenodigd worden voor de mondelinge selectieproef, die zal doorgaan in de loop van de maand april 2020.

De selectieprocedure bestaat uit:

-              Een voorselectie op basis van je curriculum vitae.

-              Een interview waarin wordt nagegaan of je profiel in overeenstemming is met de vereiste competenties. Ook je motivatie en je belangstelling en affiniteit met het werkterrein zullen worden bevraagd.

Het vereiste minimum om te slagen voor deze selectie is 60%.

De geslaagden die niet aangeworven worden, zullen worden opgenomen in een werfreserve voor de duur van 1 jaar.

Het gedetailleerde vacaturebericht (met functieomschrijving en vereiste competenties) is terug te vinden op de website van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen : https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-antwerpen