Publicatiedatum

06-07-2021

5 vacatures van assistent-dossierbeheerder (niveau C, contract onbepaalde duur) bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (griffie)(4) en afdeling Mechelen (1) – beschikbaar vanaf 1/1/2022  - Oproep tot de kandidaten.

Om binnen een vacante betrekking op het niveau C tewerkgesteld te worden, dient men in het bezit te zijn van een diploma hoger secundair onderwijs.
De sollicitaties dienen uiterlijk op 1 augustus 2021 ingediend te worden via mail, gericht aan guy.leysen@just.fgov.be met referte fiche 6.
Iedere sollicitatie bevat een motivatiebrief, kopie diploma en een curriculum vitae.
De kandidaten, die voldoen aan de hoger genoemde voorwaarden, zullen via mail uitgenodigd worden voor de mondelinge selectieproef, die zal doorgaan in de loop van de maanden september-oktober.
De selectieprocedure bestaat uit:
-              Een voorselectie op basis van je curriculum vitae.
-              Een interview waarin wordt nagegaan of je profiel in overeenstemming is met de vereiste competenties. Ook je motivatie en je belangstelling en affiniteit met het werkterrein zullen worden bevraagd.

Het vereiste minimum om te slagen voor deze selectie is 60%.
De geslaagden die niet aangeworven worden, zullen worden opgenomen in een werfreserve voor de duur van 1 jaar.