Publicatiedatum

06-07-2021

9 vacatures van deskundige dossierbeheerder (niveau B, contract onbepaalde duur) bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdelingen Antwerpen (5), Mechelen (2) en Turnhout (1) en voor het taxatiebureau bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (1)

Om binnen een vacante betrekking op het niveau B tewerkgesteld te worden, dient men in het bezit te zijn van een diploma hoger onderwijs van het korte type.

De sollicitaties dienen uiterlijk op 1 augustus 2021 ingediend te worden via mail, gericht aan guy.leysen@just.fgov.be met referentie fiche 3-6-Tax.

Iedere sollicitatie bevat een motivatiebrief en een curriculum vitae.

De kandidaten, die voldoen aan de hoger genoemde voorwaarden, zullen via mail uitgenodigd worden voor de mondelinge selectieproef, die zal doorgaan in de loop van de maand juni.

De selectieprocedure bestaat uit:

-              Een voorselectie op basis van je curriculum vitae.

-              Een interview waarin wordt nagegaan of je profiel in overeenstemming is met de vereiste competenties. Ook je motivatie en je belangstelling en affiniteit met het werkterrein zullen worden bevraagd.

Het vereiste minimum om te slagen voor deze selectie is 60%.

De geslaagden die niet aangeworven worden, zullen worden opgenomen in een werfreserve voor de duur van 1 jaar.

 

 

Bijlagen