Publicatiedatum

01-11-2021

De zitting van de ambtshalve weglatingen vindt dit jaar plaats op woensdag 1 december 2021.

Op grond van artikel 730 §2 van het Gerechtelijk Wetboek worden zaken ambtshalve weggelaten van de algemene rol wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  1. Het gaat om zaken die sinds meer dan 3 jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan  de debatten geen aanvang hebben genomen of die sinds meer dan 3 jaar niet zijn voortgezet.
  2. In deze zaken werd geen verzoek tot handhaving op de algemene rol gedaan.

Wij verzoeken u vriendelijk om het verzoek tot handhaving neer te leggen via e-Deposit of DPA deposit.

De lijst van de zaken is vanaf 2 november ter inzage beschikbaar op de dienst der rollen en

De rolnummers van de lijst zijn ook online te raadplegen via de website van hoven en rechtbanken.

Stap 1: Ga naar 'Uw dossier'.

Stap 2: Selecteer de volgende gegevens :

  • Jurisdictie ‘ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Turnhout’
  • Rolnummer inbrengen
  • Indien de zaak staat vastgesteld op 1/12/2021 op de ZA kamer, staat de zaak voor ambtshalve weglating.

of

  • Jurisdictie ‘ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdelingen Turnhout’
  • Datum van de zitting ‘1/12/2021’
  • Kamer ‘ZA’