Publicatiedatum

02-06-2021

De beklaagde werd door het Openbaar Ministerie vervolgd wegens zijn minachting te hebben uitgedrukt ten aanzien van een politieagente omwille van diens geslacht. De feiten deden zich voor naar aanleiding van een politietussenkomst bij een familiale twist. Door de beklaagde werd er bij deze politietussenkomst gezegd niet met de politieagente te willen spreken,  dit aangevuld met de woorden ‘dat ze niets waard was omdat ze een vrouw was’.

Op basis van het concrete dossier heeft de correctionele rechtbank de feiten bewezen verklaard en werd de beklaagde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden effectief.

De correctionele rechtbank hield er bij de bestraffing uitdrukkelijk rekening mee dat de feiten ingegeven waren vanuit een bij de beklaagde duidelijk bestaand minderwaardig beeld over vrouwen, alsook dat hij door het uiten van een dergelijk beeld ten aanzien van een politieagente in functie, op een niet respectvolle manier de waardigheid van deze agente heeft aangetast.

Bijlagen

- anoniem.mechelen.pdf (165.22 KB)