Publicatiedatum

06-05-2021

De Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, bood vandaag een digitale en interactieve bliksemstage aan de kinderen van het zesde leerjaar Prins Dries  aan.

Deze bliksemstages zijn een initiatief van JINC Antwerpen , waaraan onze rechtbank als partner graag haar medewerking verleende.

Tijdens deze bliksemstage dompelden we de leerlingen onder in de diverse beroepen die uitgevoerd worden op onze rechtbank. We legden de leerlingen ook een “echte zaak” voor, die ze vervolgens naspeelden in een rollenspel. De leerlingen konden ook alle vragen stelden die ze maar wilden.

Zodoende hebben we de leerlingen een blik achter de schermen van het Vlinderpaleis geboden en hopelijk hebben we hen geprikkeld om hun eigen interesses en talenten te ontdekken. Wie weet komen zij later nog in ons Vlinderpaleis werken?

Het werd een inspirerende voormiddag.