Publicatiedatum

22-07-2020

 

De griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen zoekt 3 dossierbeheerders. Je wordt aangeworven als deskundige (niveau B) met een contract van onbepaalde duur.
Meer info met betrekking tot de functie vind je terug in de bijgevoegde functiebeschrijving. Je kan je inschrijven tot en met 25 augustus 2020 via volgend e-mailadres: guy.leysen@just.fgov.be