Publicatiedatum

15-02-2021

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de procedure over de problemen met het zwembad in Turnhout.

Deze procedure werd begin 2010 opgestart door het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Turnhout, dat het zwembad in 2007 had overgenomen. De rechtbank stelde in 2010 een ingenieur aan als gerechtsdeskundige, en die legde zijn laatste verslag neer in 2017.

De procedure heeft met name betrekking op problemen van waterinsijpeling. Water dat uit de zwembadkuip op de omliggende perrons terecht kwam, infiltreerde doorheen die perrons naar de onderliggende ruimtes. Daar bevonden zich de technische installaties, die door dat insijpelend water beschadigd werden of uitvielen. Na ingebruikname van het zwembad in oktober 2005 moest het zwembad bij herhaling worden gesloten wegens de vastgestelde problemen. In oktober 2009 besliste het AGB Turnhout tot permanente sluiting. Na aanstelling van de gerechtsdeskundige volgde nog een tijdelijke heropening, met echter een definitieve sluiting op 11 april 2011. In 2015 droeg het AGB Turnhout het zwembad over aan nv Optisport Turnhout, die zou instaan voor verbouwing en verdere exploitat

De rechtbank wijst alle vorderingen van het AGB Turnhout af.

De architect en de bank die in opdracht van de stad Turnhout optrad met een opdracht van “financiering met projectbeheer” kunnen zich beroepen op een dading van begin 2008. In die dading verklaarden de partijen “over en weer onderling niets meer van elkaar te vorderen te hebben uit hoofde van de bovenstaande werf, en onderling onherroepelijk en definitief afstand te doen van alle verhaal ongeacht de grondslag ervan”. Omdat op dat ogenblik de problemen met de waterinsijpeling doorheen de perrons reeds zeer wel bekend waren, besluit de rechtbank dat ook voor die problemen geen vorderingen meer kunnen worden gesteld.

Wat betreft de enige aannemer in de zaak, hoofdaannemer van de ruwbouw en pilootaannemer, besluit de rechtbank dat geen fout bewezen is. Eén van de redenen daartoe is dat die aannemer tijdig heeft gewaarschuwd voor problemen met de waterdichting van de perrons indien zij de werken zou uitvoeren zoals voorgeschreven. Na bespreking kreeg de aannemer opdracht om ze toch zo uit te voeren.

Daarnaast stelde het AGB Turnhout een vordering tegen een verzekeringsmaatschappij. Daarbij had zij een “controleverzekering” afgesloten voor dekking van schade ten gevolge van zware gebreken vallend onder de tienjarige aansprakelijkheid van aannemer en architect. De verzekeringsmaatschappij beriep zich volgens de rechtbank terecht op een beding van uitsluiting van dekking voor waterdichtingsgebreken.