Eind 2017 begonnen twee jonge kunstenaars met het schilderen van een politiecel in de jeugdrechtbank van Antwerpen.

Het resultaat van hun werk kan om evidente redenen niet verplaatst worden naar een ruimte die toegankelijk is voor het publiek.

De rechtbank van eerste aanleg wil hun werk naar het grote publiek brengen via een fototentoonstelling in de wandelzaal van het gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats te 2000 Antwerpen.

Deze tentoonstelling loopt tot 1 november 2019 en is vrij toegankelijk.

Naar aanleiding van de opening van deze tentoonstelling sprak jeugdrechter Philip Vandaele een welkomstwoord uit hetgeen u hier kan nalezen.

02-10-2019