Publicatiedatum

04-06-2021

De correctionele rechtbank van Antwerpen deed vandaag uitspraak in de Fipronilzaak. Drie beklaagden en hun firma’s worden veroordeeld tot gevangenisstraffen met uitstel en omvangrijke schadevergoedingen.

De correctionele rechtbank in Antwerpen heeft vandaag uitspraak gedaan in de strafzaak ten laste van beklaagden die in pluimveebedrijven een product met fipronil lieten gebruiken waardoor deze stof in de eieren terecht kwam. Fipronil is efficiënt in de bestrijding tegen parasieten bij dieren, zoals bloedluis bij leghennen, maar is schadelijk voor de mens en mag dus niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen. Fipronil bleek een bestanddeel van Dega-16, het product waarmee talrijke stallingen werden gereinigd. Na het ontdekken van fipronil in eieren afkomstig van vele pluimveebedrijven in binnen- en buitenland, werden deze uit de handel genomen en het pluimvee vernietigd.

De beklaagde die het product Dega-16 samenstelde en verkocht en zijn partner die samen met hem werkzaam was in het bedrijf, werden schuldig bevonden aan het invoeren van fipronil vanuit Roemenië en het verhandelen van dit product zonder daarvoor over de nodige vergunningen te beschikken. De rechtbank verklaart verder bewezen dat zij de etikettering van Dega-16 en de andere officiële documenten voor dit product vervalsten door er bewust niet op te vermelden dat dit fipronil bevatte. Volgens de rechtbank staat het vast dat het onroerend goed dat beiden aankochten in Turkije ter waarde van 115.000 euro werd gefinancierd met gelden waarvoor geen wettelijke herkomst kan worden aangetoond. De feiten werden op een dermate georganiseerde wijze gepleegd, dat er volgens de rechtbank sprake is van een criminele organisatie.

De maker en verdeler van Dega-16 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 2 jaar met uitstel, en een geldboete van 200.000 EURO met uitstel. Diens partner wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel en een geldboete van 20.000 EURO met uitstel.

Eén van de servicebedrijven die het product Dega-16 gebruikte bij klanten om de stallingen te reinigen, wordt eveneens schuldig bevonden. De rechtbank stelt dat deze wetens en willens het product DEGA-16 gebruikte bij zijn klanten, terwijl hij wist dat dit een giftige stof met anti-parasitaire werking bevatte die niet vermeld was op de etikettering. Hij wordt bestraft met een gevangenisstraf van 18 maanden met uitstel en een geldboete van 20.000 EURO met uitstel.

De rechtbank spreekt de overige servicebedrijven die terechtstonden voor het gebruik van het fipronilhoudend product voor de reiniging van de stallen vrij. Volgens de rechtbank is onvoldoende aangetoond dat zij op de hoogte waren van de aanwezigheid van de schadelijke stof in het door hen aangekochte bestrijdingsmiddel Dega-16.

Wat het financiële luik betreft, verklaart de rechtbank illegale vermogensvoordelen verbeurd, met name lastens de verkoper van Dega-16 een som van 100.000 EURO, lastens zijn firma een bedrag van 100.000 euro en lastens de verkoper en diens partner samen de som van 115.000 euro ter waarde van het in Turkije aangekochte vastgoed. De zaakvoerder van de firma die Dega-16 gebruikte om stallingen te reinigen en zijn firma zien samen 50.000 euro verbeurd verklaard.

 De pluimveebedrijven en andere slachtoffers die zich meldden tijdens dit proces nadat het pluimvee werd vernietigd en de eieren uit de winkelrekken werden gehaald, worden in het gelijk gesteld. In het totaal wordt voor de geleden economische schade een vergoeding van ruim 4 miljoen euro aan de slachtoffers toegekend. Ook het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid ziet de vordering tot schadevergoeding ingewilligd ten belope van ongeveer 17 miljoen euro, Ovam ten belope van 1,8 miljoen euro.

 

Bijlagen