Publicatiedatum

27-04-2020

Oproep tot de kandidaten.

afdeling Antwerpen (griffie) : 3

afdeling Turnhout : 1

Om binnen een vacante betrekking op het niveau C tewerkgesteld te worden, dient men in het bezit te zijn van een diploma hoger secundair onderwijs.

Wanneer het diploma werd behaald in een ander land, dient de gelijkschakeling van het diploma gevraagd te worden aan de desbetreffende gemeenschap (meer informatie op de website van Selor (www.selor.be).

Diploma’s behaald in Nederland of in het Groot Hertogdom Luxemburg zijn automatisch gelijkgesteld met het overeenstemmende niveau in België.

Een kandidaat kan slechts worden aangeworven op het niveau van zijn diploma behaald in België (Nederland/Luxemburg) of wanneer de gelijkschakeling werd erkend. Indien de kandidaat niet over de gelijkschakeling beschikt, kan hem een contract in een lager niveau toegekend worden (voor zover hij voldoet aan de desbetreffende voorwaarde inzake de gelijkschakeling van het diploma of het behalen van het diploma in België/Nederland/Groot Hertogdom Luxemburg).

De sollicitaties dienen uiterlijk op 15 mei 2020 ingediend te worden via mail, gericht aan guy.leysen@just.fgov.be.

Iedere sollicitatie bevat een motivatiebrief en een curriculum vitae.

De kandidaten, die voldoen aan de hoger genoemde voorwaarden, zullen via mail uitgenodigd worden voor de mondelinge selectieproef, die zal doorgaan in de loop van de maand juni/juli 2020.

De selectieprocedure bestaat uit:

- Een voorselectie op basis van je curriculum vitae.
- De overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke eisen van de functie, evenals de motivatie en de belangstelling en affiniteit met het werkterrein zullen geëvalueerd worden tijdens een interview.
- Het vereiste minimum om te slagen voor deze selectie is 60%.
- De geslaagden die niet aangeworven worden, zullen worden opgenomen in een werfreserve voor de duur van 1 jaar. 

De gedetailleerde vacatureberichten (met functieomschrijving en vereiste competenties) :

voor de afdeling Antwerpen : klik hier
voor de afdeling Turnhout : klik hier