Publicatiedatum

17-06-2020

Zaken worden vanaf 18 juni 2020 met fysieke aanwezigheid van partijen (pleidooien) behandeld op de openbare terechtzitting waarop zij worden ingeleid of werden vastgesteld.

 

Het KB nr. 2 van 9 april 2020 en het KB van 28 april 2020, dat de schriftelijke behandeling van rechtswege organiseert, werd niet verlengd.

Zaken worden bijgevolg met ingang van 18 juni 2020 in principe NIET meer schriftelijk (zonder pleidooien) in beraad genomen.  

 

U heeft geen advocaat of professionele vertegenwoordiger die u bijstaat.  Lees aandachtig de volgende informatie :

  1. Indien u een dagvaarding/oproepingsbrief ontvangen heeft voor een terechtzitting vanaf 18 juni 2020, dient u in principe persoonlijk naar de rechtbank komen  om uw zaak mondeling toelichten. Breng zeker uw dagvaarding/oproepingsbrief EN een mondmasker mee naar de rechtbank !

 

  1. Indien u door omstandigheden niet aanwezig kan zijn, dient u dit zo spoedig mogelijk te laten weten aan de griffie van de afdeling waarvan u een oproepingsbrief heeft ontvangen. U kan dan om een uitstel verzoeken. De rechter beslist hieromtrent en kan rekening houden met de uitzonderlijke Corona omstandigheden.

 

  1. Indien u  niet aanwezig bent en niet om een uitstel hebt verzocht, kan VERSTEK worden verleend. De rechtbank zal dan uw zaak beoordelen aan de hand van de elementen waarover zij beschikt. De rechtbank kan ook beslissen om uw zaak uit te stellen.

 

De organisatie van de zittingen

De zaken worden in tijdsblokken opgeroepen. Iedereen dient op het aangeduide uur naar de rechtbank te komen.

Alle veiligheidsvoorschriften die door de lokale gebouwenbeheerder werden uitgevaardigd, moeten  strikt worden opgevolgd.

De voorzitter van de kamer handhaaft de orde en veiligheid in de zittingzaal en ziet er in het bijzonder op toe dat alle aanwezigen de veiligheidsregels in acht nemen.

De afstandsregeling (minstens anderhalve meter) wordt ten alle tijde gerespecteerd, zowel door de rechtbank, de advocaten als de partijen en dit zowel onderling als tegenover elkaar.

Het dragen van mondmaskers is verplicht in het gerechtsgebouw.

Indien de regels betreffende de fysieke afstand in de zittingszaal niet kunnen nageleefd worden, wordt het mondmasker in de zittingszaal gedragen.  De voorzitter van de kamer beslist daarover.

Er wordt voorzien in een box waar de stukken die ter zitting nog worden neergelegd, kunnen worden gedeponeerd.

 

De griffie

Nieuwe zaken kunnen tot 31 december 2020 ingeleid worden via e-Deposit met gebruik van een daartoe speciaal gecreëerd A.R. nr. “1970/70/A”.

Inzage van de dossiers is tot en met 31 december 2020 enkel mogelijk na afspraak.  Alleen op die manier kunnen wij de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften waarborgen.  U kan uw verzoek tot inzage van uw dossier overmaken via e-Deposit.

In dringende gevallen kan er contact genomen worden met het secretariaat van het directiecomité via de nummers 03/257.82.11 en 03/257.82.40.