Datum van de wet

09-04-2020

Publicatiedatum

09-04-2020

9 APRIL 2020. — Koninklijk Besluit nr. 2 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de
rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken

9 APRIL 2020. — Koninklijk besluit nr. 3 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus COVID-19

9 APRIL 2020. — Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie

 

Bijlagen

- coronakb.pdf (822.4 KB)