Zittende magistraten
De eerste voorzitter heeft de leiding over het Hof van Cassatie, een hof van beroep of een arbeidshof.

De eerste voorzitter is de benaming die gegeven wordt aan de hoogste magistraat van de zittende magistratuur op het niveau van het Hof van Cassatie, het hof van beroep en het arbeidshof.

Hij staat in voor het beheer en de organisatie respectievelijk van het Hof van Cassatie, het hof van beroep of het arbeidshof.

Hij kan zich laten bijstaan door een voorzitter en één of meer afdelingsvoorzitters op het niveau van het Hof van Cassatie en één of meer kamervoorzitters op het niveau van het hof van beroep of het arbeidshof.