Zittende magistraten
De ondervoorzitter is een beroepsmagistraat en maakt al naar gelang het geval deel uit van een rechtbank van eerste aanleg, een arbeidsrechtbank of een ondernemingsrechtbank. Daarnaast is er ook een ondervoorzitter voor alle vredegerechten en politierechtbanken samen per arrondissement. De ondervoorzitter staat de voorzitter bij in de algemene leiding van de entiteit.

In de vredegerechten en politierechtbank, de rechtbanken van eerste aanleg, de ondernemingsrechtbanken en de arbeidsrechtbanken bestaat een hiërarchische structuur.

De rechtbank van eerste aanleg bestaat uit:

 • een voorzitter;
 • één of meer ondervoorzitters;
 • één of meer rechters.

De ondernemingsrechtbank bestaat uit:

 • een voorzitter;
 • één of meer ondervoorzitters;
 • één of meer rechters;
 • meerdere rechters in ondernemingszaken (geen beroepsmagistraten).

De arbeidsrechtbank bestaat uit:

 • een voorzitter;
 • één of meer ondervoorzitters;
 • één of meer rechters;
 • meerdere rechters in sociale zaken (geen beroepsmagistraten).

De vredegerechten en politierechtbanken bestaan uit:

 • een voorzitter voor alle vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement samen;
 • een ondervoorzitter, die zelf rechter in de politierechtbank is als de voorzitter vrederechter is, of omgekeerd;
 • de vrederechters en de rechters in de politierechtbank.