Zittende magistraten
Een plaatsvervangend raadsheer is een persoon die aan een aantal wettelijke voorwaarden moet voldoen en opgeroepen wordt om te zetelen in een hof van beroep of een arbeidshof als de werkende raadsheer afwezig is (bv. door ziekte).

Het gaat daarbij meestal om advocaten, notarissen of universiteitsprofessoren.