Zittende magistraten
Een raadsheer in sociale zaken zetelt enkel in het arbeidshof.

Een rechter in een arbeidshof wordt officieel 'raadsheer' genoemd. Net als in de arbeidsrechtbanken zetelen er in de arbeidshoven naast de eerste voorzitter en de raadsheren – dit zijn beroepsmagistraten – ook niet-professionele magistraten in het arbeidshof. Deze worden 'raadsheren in sociale zaken' genoemd en zijn arbeiders, bedienden, werkgevers en/of zelfstandigen.

Ze zijn benoemd op voorstel van sociale organisaties van werkgevers, zelfstandigen en werknemers om de beroepsrechter bij te staan bij het beoordelen van de zaak.