Zittende magistraten
Het hof van assisen wordt geleid door een magistraat van het hof van beroep en wordt daarvoor bijgestaan door twee rechters uit een rechtbank van eerste aanleg van het ressort waar het assisenhof zitting heeft.

Het hof van assisen bestaat uit drie beroepsmagistraten, namelijk een voorzitter (magistraat van het hof van beroep) en twee assesoren (magistraten van de rechtbank van eerste aanleg).

Nuttige links