Zittende magistraten
De rechter in de politierechtbank is een alleenzetelend rechter die zich voornamelijk bezighoudt met alles wat met verkeers- en verkeersongevallen te maken heeft.

De rechter in de politierechtbank heeft zitting in de politierechtbank en wordt op de zitting bijgestaan door een griffier.

De rechter in de politierechtbank is een beroepsmagistraat.

In strafzaken is ook het openbaar ministerie aanwezig dat de straffen vordert.

Voor meer inlichtingen over het openbaar ministerie, klik hier