Zittende magistraten
Een rechter in sociale zaken zetelt in de arbeidsrechtbank doch is geen professionele magistraat.

De arbeidsrechtbank bestaat uit kamers waarin behalve de voorzitter die een beroepsmagistraat is, niet-professionele magistraten zetelen. Deze laatste zijn benoemd door de Koning op voorstel van sociale organisaties van werkgevers, zelfstandigen en werknemers om de beroepsrechter te helpen bij het beoordelen van de zaak. Zij worden 'rechters in sociale zaken' of 'sociale rechters' genoemd.

Als de arbeidsrechtbank een geschil behandelt tussen een arbeider en zijn werkgever, wordt de beroepsrechter bijgestaan door een sociale rechter van de arbeidersorganisatie en een sociale rechter van een werkgeversorganisatie.

De formele voorwaarden om benoemd te worden tot rechter in sociale zaken zijn opgenomen in het gerechtelijk wetboek :

  • om benoemd te worden tot werkend rechter in sociale zaken moet de kandidaat volle 25 jaar oud zijn;

Het ambt van "rechter in sociale zaken" is onverenigbaar met de uitoefening van een bij verkiezing verleend openbaar mandaat, met enige bezoldigde openbare functie of openbaar ambt van politieke of administratieve aard, met het ambt van notaris of van gerechtsdeurwaarder, met het beroep van advocaat, met de militaire stand en met de geestelijke stand.

De benoeming geldt voor een periode van vijf jaar en kan na iedere termijn voor vijf jaar verlengd worden.

De rechters oefenen hun ambt niet langer uit als ze de leeftijd van 67 jaar hebben bereikt en worden bijgevolg in rust gesteld.