Andere
Het hof van assisen wordt bijgestaan door een jury van 12 door het lot aangewezen gezworenen.

Het hof van assisen wordt bijgestaan door een jury van twaalf door het lot aangewezen gezworenen.

Om als gezworene op de algemene lijst van gezworenen te worden ingeschreven moet men:

  • ingeschreven zijn op de lijst van de kiezers voor de Wetgevende Kamers;
  • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
  • volle 28 jaar en minder dan 65 jaar oud zijn op het ogenblik van het opmaken van de lijsten op de gemeenten;
  • kunnen lezen en schrijven;
  • geen strafrechtelijke veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan 4 maanden, tot een straf onder elektronisch toezicht van meer dan 4 maanden, tot een werkstraf van meer dan zestig uur of tot een autonome probatiestraf van een jaar of meer hebben opgelopen.

De algemene lijst van gezworenen wordt om de vier jaar opgemaakt uit een gemeentelijke lijst, een provinciale lijst en een definitieve lijst.

Per zaak wordt er een bijzondere lijst van gezworenen opgemaakt. Dit gebeurt door  uitloting van een aantal namen (60).

Voor meer informatie over het Hof van Assisen en uitleg over de jury, klik hier