Staande magistraten
De leiding van het Openbaar Ministerie bij het Hof van Cassatie, het hof van beroep en het arbeidshof berust bij de procureur-generaal.

Er is een procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, bij het hof van beroep en het arbeidshof.

De procureur-generaal is de hoogste magistraat bij het Openbaar Ministerie (de dienst wordt parket-generaal genoemd).

Hij wordt bijgestaan door advocaten-generaal op het niveau van het parket-generaal bij het Hof van Cassatie, door advocaten-generaal en substituten-procureur-generaal op het niveau van het parket-generaal bij het hof van beroep en door advocaten-generaal en substituten-generaal op het niveau van het auditoraat-generaal bij het arbeidshof.

De benaming procureur-generaal wordt dus voor verschillende functies gebruikt:

  • het hoofd van het parket-generaal bij het Hof van Cassatie.
  • het hoofd van het parket-generaal bij de hoven van beroep en het arbeidshof. De procureur-generaal is dezelfde persoon bij het hof van beroep en het arbeidshof.

In het Hof van Assisen wordt het ambt van Openbaar Ministerie waargenomen door de procureur-generaal van het hof van beroep zelf of door de eerste advocaat-generaal, een advocaat-generaal of een substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep.

Nuttige links