Staande magistraten
De substituut-arbeidsauditeur maakt deel uit van het arbeidsauditoraat en staat onder de leiding van de arbeidsauditeur.

De arbeidsrechtbank heeft zijn eigen 'openbaar ministerie': het arbeidsauditoraat.

Het arbeidsauditoraat voert de opdrachten uit van het Openbaar Ministerie voor alle materies die onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken vallen. In geschillen die door de arbeidsrechtbank worden behandeld, is het arbeidsauditoraat naargelang het geval al dan niet verplicht om tussenbeide te komen en brengt het advies uit over de geschillen.

In het algemeen is de tussenkomst van het arbeidsauditoraat verplicht wanneer het gaat over de rechten van de burger in verband met sociale zekerheid en sociale bijstand.

Het arbeidsauditoraat staat onder leiding van de arbeidsauditeur, die wordt bijgestaan door zijn eerste substituten-arbeidsauditeur en substituten-arbeidsauditeur.

Nuttige links