Indien u het niet eens bent met de beslissing van de arbeidsrechtbank, dan kan u daartegen in beroep gaan bij het arbeidshof.
Het beroep moet ingesteld worden binnen de maand vanop het ogenblik waarop u kennis heeft gekregen van de uitspraak.

Wat is een Hoger beroep (arbeidshof)

Indien u het niet eens zijt met de beslissing van de arbeidsrechtbank, dan kan u daartegen in beroep gaan bij het arbeidshof.

Hoe verloopt een Hoger beroep (arbeidshof)

Het hoger beroep in sociale zaken kan op verschillende manieren worden ingesteld:

  • door middel van een akte van de gerechtsdeurwaarder die aan de tegenpartij wordt betekend;
  • door middel van een tegensprekelijk verzoekschrift dat op de griffie van het gerecht in hoger beroep wordt ingediend;
  • door middel van een aangetekende brief in de door de wet bepaalde gevallen;
  • door middel van een conclusie ten aanzien van een partij die reeds in het geding aanwezig is.

De akte hoger beroep moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten en moet ook binnen een bepaalde termijn worden ingesteld.

De procedure in  hoger beroep is in grote lijnen dezelfde als voor de eerste rechter.