Over de rechtbank

Gerechtshof Mechelen

De afdeling Mechelen bestaat uit vier secties: burgerlijke sectie, familiale sectie, jeugd en correctionele sectie (correctioneel en onderzoek/raadkamer).

 

Alle contactgegevens

Localisatie

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelen
afdeling van Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Griffies


De correctionele griffie is gelegen in het oude gebouw, gelijkvloers, lokaal 12.


 

dienst executie (lokaal 12)
 • 015/28.81.42
 • 015/29.97.03
 • 015/28.81.00
dienst fotokopie (lokaal 12)
dienst hoger beroepen / verzetten / algemene griffie (lokaal 12)
 • 015/28.81.46
 • 015/28.81.44
 • 015/28.81.00
dienst overtuigingsstukken (lokaal 3)
 • 015/28.81.64 - 015/28.81.44 - 015/28.81.62
 • 015/28.81.00
griffie raadkamer (lokaal 23)
 • 015/28.81.77 - 015/28.81.41
 • 015/28.81.00

De griffie van de burgerlijke - en familierechtbank is gelegen in het oude gebouw, gelijkvloers, lokaal 13.

U kan op de griffie onder andere terecht voor het inzien van uw dossier en het neerleggen van stukken en conclusies, u kan ook via E-deposit uw stukkenbundels en conclusies online indienen, via mail worden deze niet aanvaard!

Voor het verkrijgen van uitgiftes van zowel burgerlijke als familiale vonnissen, voor huwelijks en geboorte aktes, voor een gewone kopie van een vonnis, voor een éénsluitend afschrift van een vonnis kan u op onze website een aanvraagformulier terugvinden bij 'formulieren' of via volgende link https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-antwerpen-afdeling-mechelen?page=formulieren en vervolgens op burgerlijk bestelformulier te klikken, dit kan u dan volledig ingevuld aan ons overmaken via briefpost of via volgend mailadres: uitgiftes.attesten@just.fgov.be (enkel te gebruiken voor vermelde aanvragen), onvolledige aanvragen worden niet verwerkt dus het is noodzakelijk om het bestelformulier volledig in te vullen.

Overeenkomstig art. 297 Ger. W mag er door griffieleden geen advies gegeven worden.

 


 

Burgerlijke rechtbank:
U kan op de griffie onder andere terecht voor het inzien van uw dossier en het neerleggen van stukken en conclusies, u kan ook via E-deposit uw stukkenbundels en conclusies online indienen, via mail worden deze niet aanvaard!

Kamers:

MB1: zittingen op maandag om 10:00u, in lokaal 30
MB2: zittingen op maandag om 09:00u, in lokaal 29
MB3: zittingen op maandag om 10:30u, in lokaal 29
MB5: zittingen op de eerste en derde dinsdag van de maand om 10:30u, in lokaal 20 of 21
MB6: zittingen op maandag om 14:00u, in lokaal 18
MB7: zittingen op de tweede en vierde dinsdag van de maand om 10:30u, in lokaal 20 of 21

Voor het verkrijgen van uitgiftes van vonnissen, voor huwelijks en geboorte aktes, voor een gewone kopie van een vonnis, voor een éénsluitend afschrift van een vonnis kan u op onze website een aanvraagformulier terugvinden bij 'formulieren' of via volgende link https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-antwerpen-afdeling-mechelen?page=formulieren en vervolgens op burgerlijk bestelformulier te klikken, dit kan u dan volledig ingevuld aan ons overmaken via briefpost of via volgend mailadres: uitgiftes.attesten@just.fgov.be (enkel te gebruiken voor vermelde aanvragen), onvolledige aanvragen worden niet verwerkt dus het is noodzakelijk om het bestelformulier volledig in te vullen.

Familierechtbank:
U kan op de griffie onder andere terecht voor het inzien van uw dossier en het neerleggen van stukken en conclusies, u kan ook via E-deposit uw stukkenbundels en conclusies online indienen, via mail worden deze niet aanvaard!

Kamers:

MF1: zittingen op de eerste en derde donderdag van de maand om 14:00u, in lokaal 23
MF3: zittingen op de eerste en derde donderdag van de maand om 09:00u, in lokaal 30
MF4: zittingen op dinsdag om 09:00u, in lokaal 30
MF5: zittingen op woensdag om 09:00u, in lokaal 18
MF6: zittingen op woensdag om 09:00u, in lokaal 29
MF7: zittingen op donderdag om 09:00u, in lokaal 29
MF8: zittingen op donderdag om 14:00u, in lokaal 29
MF9: zittingen op donderdag om 13:30u, in lokaal 18

Kamers minnelijke schikking:

MF2: in lokaal 27 en 28

Voor het verkrijgen van uitgiftes van vonnissen, voor huwelijks en geboorte aktes, voor een gewone kopie van een vonnis, voor een éénsluitend afschrift van een vonnis kan u op onze website een aanvraagformulier terugvinden bij 'formulieren' of via volgende link https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-antwerpen-afdeling-mechelen?page=formulieren en vervolgens op burgerlijk bestelformulier te klikken, dit kan u dan volledig ingevuld aan ons overmaken via briefpost of via volgend mailadres: uitgiftes.attesten@just.fgov.be (enkel te gebruiken voor vermelde aanvragen), onvolledige aanvragen worden niet verwerkt dus het is noodzakelijk om het bestelformulier volledig in te vullen.

In Mechelen zijn er drie onderzoekskabinetten. Elk van de onderzoeksrechters wordt bijgestaan door een griffier en hebben verder een gezamenlijke administratieve ondersteuning. De onderzoekskabinetten zijn te bereiken via het algemeen nummer.

Voor het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstelling dient voorafgaandelijk een afspraak gemaakt te worden met de griffier van het onderzoekskabinet dat de dienst die week waarneemt.  

Binnen de afdeling Mechelen is er een specialisatie cybercrime en financiële en economische criminaliteit. Eén van de Mechelse onderzoeksrechters is ook gespecialiseerd in terrorisme. 

 


De griffie van de jeugdrechtbank is gelegen in het oude gedeelte van het gerechtsgebouw, eerste verdieping, lokaal 26.

De jeugdrechtbank heeft 2 jeugdkamers.


 

Jeugdkamer MJ1: zittingen op de eerste en derde dinsdag van de maand, in kabinet 23.
 • 015/28.81.72
 • 015/28.81.03
Jeugdkamer MJ2: zittingen op de tweede en vierde dinsdag van de maand, in kabinet 28.
 • 015/28.81.04
 • 015/28.81.03

Uitsluitend bereikbaar voor beëdigde tolken / vertalers.

NIET voor pariculiere vertalingen, een tolkenlijst ligt ter inzage op de griffie tijdens de openingsuren.

 • 015/28.81.42
 • 015/29.97.03
 • 015/28.81.00

Een lijst van de beëdigde tolken en vertalers ligt ter inzage op de griffie van de overtuigingsstukken. (lokaal 3)
(bij afwezigheid ook aan het onthaal Keizerstraat 20 en onthaal Voochtstraat 7 mogelijk om de lijst in te kijken)
U dient zelf de vertalers/tolken te contacteren.
Vertalingen kunnen binnen gebracht worden tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u00.
De gelegaliseerde vertaling kan 2 werkdagen later afgehaald, eveneens tijdens voormelde openingsuren.


 

 • 015/28.81.62
 • 015/28.82.60
 • 015/28.81.00

De griffie van de dienst boekhouding is gelegen in lokaal 13 in het oude gebouw.

Gelieve u tijdig voor sluiting van de griffie aan te melden, aangezien de boekhouding geen gelden kan aannemen na sluitingstijd van de griffie.


 

 • 015/28.81.43 - 015/28.81.57 - 015/28.8156 - 015/28.82.46
 • 015/28.81.00
 • BE64 6792 0090 1952

Rechtbank eerste aanleg Antwerpen - afdeling Mechelen

afdeling van Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Voorstelling

Welkom

Onze Mechelse afdeling is één van de drie afdelingen van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen. Het is binnen deze structuur dat we op een moderne, dienstverlenende manier recht proberen spreken. Dit gebeurt met een vijftiental magistraten en een 60-tal griffiers en medewerkers. 

Aandacht voor de mens of persoon achter het geschil, daar proberen we binnen onze afdeling garant voor te staan. Al zijn we er van ons bewust dat dit niet altijd zo ervaren wordt. Een lang aanslepend geschil kan niet altijd door een rechterlijke beslissing opgelost worden, het nodige bewijs dat ontbreekt kan er niet bij gefantaseerd worden, wat krom is kan soms niet recht gemaakt worden en recht en rechtvaardigheid zijn niet altijd synoniemen. Wat wel kan is dat er bij de behandeling van uw zaak, naar uw argumenten zal geluisterd worden, begrip zal zijn voor de situatie waar u zich in bevindt en in alle onpartijdigheid en onafhankelijkheid een beslissing zal worden genomen. Dit weliswaar binnen de context waarin we moeten werken, en naar best vermogen. 

Hopelijk blijft uw bezoek aan onze afdeling beperkt tot deze website. Indien dit niet het geval zou zijn, zullen we er in elk geval alles aan doen om u naar best vermogen te helpen. Advies kunnen we u niet geven en inhoudelijk over uw zaak discussiëren evenmin. U op een correcte manier met het nodige respect en overeenkomstig de geldende procedure  verder helpen kunnen we wel. We zien het als onze plicht ! Mocht u hierover opmerkingen hebben of suggesties hebben om onze dienstverlening te verbeteren, dan staat het u vrij ons hierover steeds te contacteren via email : afdelingsvoorzitter.rea.mechelen@just.fgov.be.

Theo BYL

Afdelingsvoorzitter

Gebouw

Paleis van Margareta van Oostenrijk

Margareta van Oostenrijk is tussen 1507 en 1530 landvoogdes van de Habsburgse Nederlanden. Haar woonpaleis is het Hof van Savoye, het eerste renaissancegebouw in de Lage Landen.

Van hieruit verspreidt de renaissance zich. Geniet van de prachtige renaissancistische voorgevel en de charmante tuin.

Van 1616 tot 1796 wordt het paleis ingenomen door de Grote Raad, het hoogste rechtscollege van de Zuidelijke Nederlanden.

Op de gevel vind je nog altijd het wapenschild van Margareta, naast het wapenschild van keizer Karel en een beeld van vrouwe Justitia.

Vandaag doet het gebouw dienst als gerechtshof.
 

Margareta van Oostenrijk

Op jonge leeftijd kent Margareta al een woelig huwelijksleven. Tot driemaal toe wordt zij uitgehuwelijkt. De Franse kroonprins stuurt haar op elfjarige leeftijd terug omdat hij een betere tegenpartij vindt. De Spaanse troonopvolger sterft enkele maanden na het huwelijk. En Philibert van Savoye, haar grote liefde, overlijdt na drie jaar gelukkig huwelijk. De op dat moment vierentwintigjarige Margareta kleedt zich voortaan als weduwe en weigert opnieuw te trouwen.

Margareta wordt benoemd tot landvoogdes van de Nederlanden en vestigt zich in 1507 in Mechelen. Ze neemt de opvoeding van (keizer) Karel en zijn zussen op zich. Volgens haar tijdgenoten bestuurt ze het land met tact en een klare kijk. n van haar grootste successen is de Damesvrede van Kamerrijk in 1529. Die kan ze afdwingen na harde onderhandelingen met Louise de Savoye, moeder van de Franse koning en zus van wijlen Philibert.

Aan Margareta's hof bloeien ondertussen kunst en wetenschap in de beginnende renaissance. Belangrijke kunstenaars en filosofen verblijven in het paleis. De polyfone muziek is haar grote passie. Haar originele koorboek wordt bewaard in het Mechelse stadsarchief. Het staat op de lijst van Vlaamse topstukken.

Elke werkdag is de tuin van het Paleis van Margareta van Oostenrijk toegankelijk tussen 7u30 en 18u00. Tijdens het weekend en op feestdagen van 9u00 tot 20u00.

Organisatie

Gebiedsomschrijving

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek.

Bereikbaarheid

Indien u met de wagen naar het gerechtsgebouw te Mechelen komt is er parkeergelegenheid in de buurt van de Voochtstraat nl. de Veemarkt, de Keizerstraat en de Zandpoortvest.

Komende van de E19 (Antwerpen/Brussel) : afrit Mechelen Noord richting centrum.
Ofwel gaat U bij de 5de verkeerslichten naar rechts (Frederik de Merodestraat) en neemt U de 2de straat links (Biest) om zo via de Veemarkt, in de Keizerstraat te komen waar er voor het Gerechtshof parkeergelegenheid is.
Ofwel rijdt U tot bij de parking op de Zandpoortvest, die voorbij de 6de verkeerslichten , op uw linkerzijde ligt.

Komende van de E19 (Brussel/Antwerpen ) : neemt U de afrit Mechelen Zuid.
Aan de eerste verkeerslichten rijdt U rechtdoor. Via het rondpunt aan het station komt U in de Hendrik Consciencestraat.
Aan de eerste verkeerslichten gaat U rechtsaf (zo komt U op de ring rond Mechelen).
Voorbij de tweede verkeerslichten is op uw rechterzijde de parking van de Zandpoortvest gelegen of U rijdt tot aan de derde verkeerslichten en U gaat links af naar de Keizerstraat, waar er eveneens parking is.

Komt U uit de richting van de aanpalende gemeenten dan kan U steeds via de ring rond Mechelen de Voochtstraat bereiken hetzij via de Veemakt en de Keizerstraat of via de Zandpoortvest.

Bevoegdheid

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen wordt in drie afdelingen verdeeld. (K.B. 14.03.2014) (B.S. 24.03.2014).

De eerste houdt zitting te Antwerpen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twaalf kantons Antwerpen en van de kantons Boom, Brasschaat, Kapellen, Kontich, Schilde en Zandhoven.

De tweede houdt zitting te Mechelen en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen en Willebroek.

De derde houdt zitting te Turnhout en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Arendonk, Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol, Turnhout en Westerlo.

Reglementen

Vanaf 1 september 2019 is een nieuw algemeen reglement van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen in werking getreden.
Dit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 september 2019

Al de voorgaande reglementen vervallen hierdoor.

Bijlagen

- REGLEMENT 2019-2020.pdf (599.55 KB)

Zittingen

De meeste zittingen van de rechtbank zijn openbaar, behalve de zittingen van de Raadkamer, de Familie- en de Jeugdrechtbank. Uitzonderlijk worden ook in andere kamers zaken "met gesloten" deuren behandeld, om de privacy van de betrokkenen te beschermen.

Iedereen die ouder is dan 14 jaar mag zonder enige toestemming zittingen bijwonen; bezoekers jonger dan 14 jaar moeten begeleid zijn door één van de ouders of door een persoon die over hem of haar bewaring heeft. De voorzitter kan evenwel steeds de aanwezigheid van minderjarigen bij de terechtzitting verbieden, onder meer wegens het bijzonder karakter van de zaak of de omstandigheden waarin de terechtzitting verloopt.

Het aanvangsuur van de zitting wordt vermeld op de dagvaarding of de uitnodiging die de partijen in een zaak ontvangen.

U dient telkens uw dagvaarding of uitnodiging en uw identiteitskaart mee te nemen.

Hieronder kan u de zittingskalenders terugvinden geldig vanaf september 2019.

Wie-is-Wie in de rechtbank

Bijlagen

- Wie-is-Wie.pdf (953.95 KB)
Custom 1

Zittingsrol MC5

Bijlagen

Bijlagen

Bijlagen

Bijlagen

Vaststellingstermijnen

Bijlagen

Griffies

Griffies


De correctionele griffie is gelegen in het oude gebouw, gelijkvloers, lokaal 12.


 

dienst executie (lokaal 12)
 • 015/28.81.42
 • 015/29.97.03
 • 015/28.81.00
dienst fotokopie (lokaal 12)
dienst hoger beroepen / verzetten / algemene griffie (lokaal 12)
 • 015/28.81.46
 • 015/28.81.44
 • 015/28.81.00
dienst overtuigingsstukken (lokaal 3)
 • 015/28.81.64 - 015/28.81.44 - 015/28.81.62
 • 015/28.81.00
griffie raadkamer (lokaal 23)
 • 015/28.81.77 - 015/28.81.41
 • 015/28.81.00

De griffie van de burgerlijke - en familierechtbank is gelegen in het oude gebouw, gelijkvloers, lokaal 13.

U kan op de griffie onder andere terecht voor het inzien van uw dossier en het neerleggen van stukken en conclusies, u kan ook via E-deposit uw stukkenbundels en conclusies online indienen, via mail worden deze niet aanvaard!

Voor het verkrijgen van uitgiftes van zowel burgerlijke als familiale vonnissen, voor huwelijks en geboorte aktes, voor een gewone kopie van een vonnis, voor een éénsluitend afschrift van een vonnis kan u op onze website een aanvraagformulier terugvinden bij 'formulieren' of via volgende link https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-antwerpen-afdeling-mechelen?page=formulieren en vervolgens op burgerlijk bestelformulier te klikken, dit kan u dan volledig ingevuld aan ons overmaken via briefpost of via volgend mailadres: uitgiftes.attesten@just.fgov.be (enkel te gebruiken voor vermelde aanvragen), onvolledige aanvragen worden niet verwerkt dus het is noodzakelijk om het bestelformulier volledig in te vullen.

Overeenkomstig art. 297 Ger. W mag er door griffieleden geen advies gegeven worden.

 


 

Burgerlijke rechtbank:
U kan op de griffie onder andere terecht voor het inzien van uw dossier en het neerleggen van stukken en conclusies, u kan ook via E-deposit uw stukkenbundels en conclusies online indienen, via mail worden deze niet aanvaard!

Kamers:

MB1: zittingen op maandag om 10:00u, in lokaal 30
MB2: zittingen op maandag om 09:00u, in lokaal 29
MB3: zittingen op maandag om 10:30u, in lokaal 29
MB5: zittingen op de eerste en derde dinsdag van de maand om 10:30u, in lokaal 20 of 21
MB6: zittingen op maandag om 14:00u, in lokaal 18
MB7: zittingen op de tweede en vierde dinsdag van de maand om 10:30u, in lokaal 20 of 21

Voor het verkrijgen van uitgiftes van vonnissen, voor huwelijks en geboorte aktes, voor een gewone kopie van een vonnis, voor een éénsluitend afschrift van een vonnis kan u op onze website een aanvraagformulier terugvinden bij 'formulieren' of via volgende link https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-antwerpen-afdeling-mechelen?page=formulieren en vervolgens op burgerlijk bestelformulier te klikken, dit kan u dan volledig ingevuld aan ons overmaken via briefpost of via volgend mailadres: uitgiftes.attesten@just.fgov.be (enkel te gebruiken voor vermelde aanvragen), onvolledige aanvragen worden niet verwerkt dus het is noodzakelijk om het bestelformulier volledig in te vullen.

Familierechtbank:
U kan op de griffie onder andere terecht voor het inzien van uw dossier en het neerleggen van stukken en conclusies, u kan ook via E-deposit uw stukkenbundels en conclusies online indienen, via mail worden deze niet aanvaard!

Kamers:

MF1: zittingen op de eerste en derde donderdag van de maand om 14:00u, in lokaal 23
MF3: zittingen op de eerste en derde donderdag van de maand om 09:00u, in lokaal 30
MF4: zittingen op dinsdag om 09:00u, in lokaal 30
MF5: zittingen op woensdag om 09:00u, in lokaal 18
MF6: zittingen op woensdag om 09:00u, in lokaal 29
MF7: zittingen op donderdag om 09:00u, in lokaal 29
MF8: zittingen op donderdag om 14:00u, in lokaal 29
MF9: zittingen op donderdag om 13:30u, in lokaal 18

Kamers minnelijke schikking:

MF2: in lokaal 27 en 28

Voor het verkrijgen van uitgiftes van vonnissen, voor huwelijks en geboorte aktes, voor een gewone kopie van een vonnis, voor een éénsluitend afschrift van een vonnis kan u op onze website een aanvraagformulier terugvinden bij 'formulieren' of via volgende link https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbank-eerste-aanleg-antwerpen-afdeling-mechelen?page=formulieren en vervolgens op burgerlijk bestelformulier te klikken, dit kan u dan volledig ingevuld aan ons overmaken via briefpost of via volgend mailadres: uitgiftes.attesten@just.fgov.be (enkel te gebruiken voor vermelde aanvragen), onvolledige aanvragen worden niet verwerkt dus het is noodzakelijk om het bestelformulier volledig in te vullen.

In Mechelen zijn er drie onderzoekskabinetten. Elk van de onderzoeksrechters wordt bijgestaan door een griffier en hebben verder een gezamenlijke administratieve ondersteuning. De onderzoekskabinetten zijn te bereiken via het algemeen nummer.

Voor het neerleggen van een klacht met burgerlijke partijstelling dient voorafgaandelijk een afspraak gemaakt te worden met de griffier van het onderzoekskabinet dat de dienst die week waarneemt.  

Binnen de afdeling Mechelen is er een specialisatie cybercrime en financiële en economische criminaliteit. Eén van de Mechelse onderzoeksrechters is ook gespecialiseerd in terrorisme. 

 


De griffie van de jeugdrechtbank is gelegen in het oude gedeelte van het gerechtsgebouw, eerste verdieping, lokaal 26.

De jeugdrechtbank heeft 2 jeugdkamers.


 

Jeugdkamer MJ1: zittingen op de eerste en derde dinsdag van de maand, in kabinet 23.
 • 015/28.81.72
 • 015/28.81.03
Jeugdkamer MJ2: zittingen op de tweede en vierde dinsdag van de maand, in kabinet 28.
 • 015/28.81.04
 • 015/28.81.03

Uitsluitend bereikbaar voor beëdigde tolken / vertalers.

NIET voor pariculiere vertalingen, een tolkenlijst ligt ter inzage op de griffie tijdens de openingsuren.

 • 015/28.81.42
 • 015/29.97.03
 • 015/28.81.00

Een lijst van de beëdigde tolken en vertalers ligt ter inzage op de griffie van de overtuigingsstukken. (lokaal 3)
(bij afwezigheid ook aan het onthaal Keizerstraat 20 en onthaal Voochtstraat 7 mogelijk om de lijst in te kijken)
U dient zelf de vertalers/tolken te contacteren.
Vertalingen kunnen binnen gebracht worden tussen 8u30-12u30 en 13u30-16u00.
De gelegaliseerde vertaling kan 2 werkdagen later afgehaald, eveneens tijdens voormelde openingsuren.


 

 • 015/28.81.62
 • 015/28.82.60
 • 015/28.81.00

De griffie van de dienst boekhouding is gelegen in lokaal 13 in het oude gebouw.

Gelieve u tijdig voor sluiting van de griffie aan te melden, aangezien de boekhouding geen gelden kan aannemen na sluitingstijd van de griffie.


 

 • 015/28.81.43 - 015/28.81.57 - 015/28.8156 - 015/28.82.46
 • 015/28.81.00
 • BE64 6792 0090 1952
Samenstelling

Magistraten

De afdelingsvoorzitter in de afdeling Mechelen is de heer Theo Byl.

Griffiers

De afdelingsgriffier in de afdeling Mechelen is mevrouw Erna Jacobs.

Nieuws

Er werd voor de correctionele rechtbank te Mechelen een rechtstreekse dagvaarding uitgebracht wegens laster (artikel 443 e.v. van het strafwetboek), namelijk :

A.        Op 23 of 24 mei 2021, door W.E. in een interview voor de Nederlandse krant het Financieel Dagblad een extreem rechtse mens en/of een virusontkenner te noemen

B.        Op 12 juni 2021, door W. E. een “oplichter” te noemen in een publiek bericht op twitter

Er werd op burgerlijk gebied een provisionele schadevergoeding van 1.000 euro gevorderd

Bij de behandeling op 11 augustus 2021 werd door het Openbaar Ministerie opgeworpen dat de correctionele rechtbank niet bevoegd was omdat het ging over drukpersmisdrijven.

De rechtbank heeft beslist dat de in de rechtstreekse dagvaarding aangehaalde feiten inderdaad drukpersmisdrijven betreffen, zodat de correctionele rechtbank niet bevoegd is om kennis te nemen van de strafvordering noch van de burgerlijke vordering. Op grond van artikel 150 van de Gecoördineerde Grondwet behoren drukpersmisdrijven tot de bevoegdheid van het hof van assisen.

 

Correctionele rechtbank Mechelen veroordeelt beklaagde wegens goedkeuren van de genocide en aanzetten tot haat en geweld

De beklaagde werd door het Openbaar Ministerie vervolgd wegens het goedkeuren van de genocide gepleegd tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime en wegens het aanzetten tot haat en geweld jegens een groep, een gemeenschap of leden ervan.

Tijdens een bezoek aan de kazerne van Breendonk, samen met een aantal leden van een extreem rechtse groepering, bracht de beklaagde in dit gezelschap een zogenaamde Hitlergroet uit. Dit vond plaats in de voormalige SS kantine van het Fort, waarbij de beklaagde onder de adelaar met gespreide vleugels bovenop het hakenkruis stond, die op de muur van de kantine staat afgebeeld. Door verschillende leden van de groepering werd hiervan een foto genomen die op sociale media werd verspreid.

Op basis van het concrete dossier en rekening houdend met het feit dat de betrokkene de feiten niet heeft betwist, heeft de correctionele rechtbank de feiten bewezen verklaard.

De beklaagde werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden met uitstel en een geldboete van 800 euro. Daarnaast werd een schadevergoeding toegekend aan het Interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (UNIA) en de Liga voor Mensenrechten.

De correctionele rechtbank hield in het bijzonder rekening met het gebrek aan respect voor de talloze slachtoffers van de genocide en hun nabestaanden, de expliciete manier waarop een onaanvaardbaar beeld werd opgeroepen en de concrete hoger omschreven context. Ook had de rechtbank oog voor enerzijds het relatief beperkt openbare karakter van de feiten, doch anderzijds de impact van de verspreiding via sociale media.

Voor wat betreft het aanzetten tot haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of leden ervan, benadrukte de rechtbank dat een heel expliciet onaanvaardbaar beeld, hetwelk ruimer is dan de gestelde Hitlergroet zelf.  Op die manier worden andere mensen aangezet tot haat jegens een groep van mensen. De rechtbank aanziet dit  als een poging tot het ondermijnen van de samenleving, in het bijzonder van het vreedzaam samenleven van alle burgers die van deze samenleving deel uitmaken.

 

 

 

Bijlagen

- anonniem.willebroek.pdf (164.77 KB)

De beklaagde werd door het Openbaar Ministerie vervolgd wegens zijn minachting te hebben uitgedrukt ten aanzien van een politieagente omwille van diens geslacht. De feiten deden zich voor naar aanleiding van een politietussenkomst bij een familiale twist. Door de beklaagde werd er bij deze politietussenkomst gezegd niet met de politieagente te willen spreken,  dit aangevuld met de woorden ‘dat ze niets waard was omdat ze een vrouw was’.

Op basis van het concrete dossier heeft de correctionele rechtbank de feiten bewezen verklaard en werd de beklaagde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden effectief.

De correctionele rechtbank hield er bij de bestraffing uitdrukkelijk rekening mee dat de feiten ingegeven waren vanuit een bij de beklaagde duidelijk bestaand minderwaardig beeld over vrouwen, alsook dat hij door het uiten van een dergelijk beeld ten aanzien van een politieagente in functie, op een niet respectvolle manier de waardigheid van deze agente heeft aangetast.

Bijlagen

- anoniem.mechelen.pdf (165.22 KB)

Bijlagen

- uitspraak.pdf (961.32 KB)

De griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen zoekt 3 assistent-dossierbeheerders. Je wordt aangeworven als assistent (niveau C) met een contract van onbepaalde duur.
Meer info met betrekking tot de functie vind je terug in de bijgevoegde functiebeschrijving. Je kan je inschrijven tot en met 25 augustus 2020 via volgend e-mailadres: guy.leysen@just.fgov.be

Bijlagen

Formulieren

Hier vindt u de bestelformulieren terug om bijvoorbeeld een kopie van een dossier of vonnis aan te vragen van zowel burgerlijke als correctionele zaken.

Document PDF Word Excel Info
aanvraag tot kopiename dossier
correctioneel bestelformulier
burgerlijk bestelformulier
uittreksel uit burgerlijke stand bestelformulier
Document PDF Word Excel Info
Modelverzoekschrift blijvend saisine
Modelverzoekschrift echtscheiding + voorlopige maatregelen
Akkoordconclusies partner en kinderen
Akkoordconclusies kinderen

De hervorming van rolrechten, die niet langer vooraf moeten worden betaald, bracht de verplichting mee voor de rechtbank om pas een dagstelling te verlenen in een beroepszaak, nadat is nagegaan of de appellant, indien die in eerste aanleg was veroordeeld tot (gedeeltelijke) betaling van rolrechten, deze verschuldigde rolrechten wel degelijk heeft betaald.

De rechtbank heeft getracht om een eenvoudige procedure uit te tekenen, die enerzijds pragmatisch is, en anderzijds ook de wet volgt.

Document PDF Word Excel Info
Hoger beroep aantekenen
Partijen verklaring op eer
Rolrechten

Documenten

burgerlijk geschil poging tot minnelijke schikking alg
bemiddeling

Bijlagen

- Bemiddeling.pdf (82.06 KB)
minnelijke oplossing van geschillen

Bijlagen

- Permanentie.pdf (58.01 KB)
Burgerlijke inleidingskamer REA Antwerpen afdeling Mechelen (MB2)

Bijlagen

- rolrecht.pdf (398.54 KB)
Toelichting Familierechtbank Mechelen
procedure EOT

Bijlagen

- procedure-eot.docx (14.95 KB)
minnelijke oplossing van geschillen
kamer minnelijke schikking

Bijlagen

Sitemap