Verzoekschriften en stavingsstukken

Verzoekschriften

In burgerlijke en familiezaken kunnen verzoekschriften via e-Deposit worden neergelegd https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit/nl/login

Leg uw verzoekschrift neer als "brief" in het speciaal daarvoor gecreëerde e-Deposit rolnummer :

Kies eerst de juiste afdeling (Hasselt of Tongeren), vervolgens

voor Burgerlijke zaken: 1970/A/70                        voor Familiezaken: 1970/B/70

Betalende akten worden enkel aanvaard samen met het bewijs van de voorafgaande betaling van de rechten (bv. de € 24 t.b.h. het begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand). Betaling kan gebeuren op volgende rekeningnummers;

BE78 67 92 0086 65 86 voor Hasselt / BE62 67 92 0086 40 61 voor Tongeren

De nieuwe zaak zal vervolgens op de griffie worden ingeschreven en wanneer het rolnummer wordt gecreëerd, zal het verzoekschrift worden verplaatst naar het gecreëerde dossier. Bij de interne verplaatsing van het stuk krijgt u als neerlegger een e-mail met de melding dat het stuk werd verplaatst naar een ander dossier met opgave van dit andere rolnummer.

 

Stavingsstukken

Aan de partijen en advocaten wordt beleefd verzocht om minstens een papieren exemplaar van de stavingsstukken (bundel met overtuigingsstukken) op de zitting mee te brengen, voor het geval dat de rechter hierom verzoekt.