Arbeidshof Brussel

Arbeidshof
Poelaertplein 3, bus 1
1000 Brussel
02/508.61.33

Welkom

De inhoud van deze webpagina’s, die gewijd zijn aan het arbeidshof te Brussel, richt zich  in het bijzonder naar de rechtzoekenden.

Hij/zij vindt er o.a. (“organisatie”) praktische  info om naar de terechtzittingen te komen, formulieren om een zaak te laten vaststellen voor een pleitzitting, formulieren om gezamenlijk conclusietermijnen te bepalen en verder ook informatie i.v.m. de vaststellingstermijnen.

Deze site bevat een link naar het systeem e-Deposit, waarmee via elektronisch weg besluiten en stukken kunnen worden neergelegd, en ze geeft u ook de mogelijkheid (“uw dossier”) de data van de zittingen te controleren.

Gebouw

Het gebouw van het arbeidshof te Brussel bevindt zich op het Poelaertplein 3 te 1000 Brussel. De zittingszalen bevinden zich op het gelijkvloers, de griffie bevindt zich op de 6e verdieping.

Ingevolge de veiligheidsmaatregelen, moet elke bezoeker zich aanmelden aan het onthaal.

Gebiedsomschrijving

Het arbeidshof te Brussel is bevoegd voor hoger beroep dat wordt ingesteld tegen een vonnis van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel, de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, de arbeidsrechtbank te Waals-Brabant en de arbeidsrechtbank te Leuven.

Openingsuren

De griffie is toegankelijk van maandag tot en met vrijdag van 8u 30 tot 12u 30 en van 13u 30 tot 16u.

Tenzij een handeling elektronisch wordt uitgevoerd, kan zij alleen op geldige wijze ter griffie worden verricht op de dagen en uren waarop de griffie toegankelijk moet zijn voor het publiek.
Ingeval een handeling niet ter griffie kon worden verricht binnen de, zelfs op straffe van nietigheid of van verval voorgeschreven termijnen, wegens het disfunctioneren van het informaticasysteem van Justitie bedoeld in artikel 32ter Ger. W., dient deze verricht te worden ten laatste op de eerste werkdag na de laatste dag van de termijn, hetzij op papier, hetzij op elektronische wijze ingeval het informaticasysteem opnieuw gebruikt kan worden.
De verlenging van de termijn is in elk geval van toepassing indien het disfunctioneren optreedt op de laatste dag van de termijn.

Bereikbaarheid

Het arbeidshof te Brussel is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

Vanuit het station Brussel-Zuid, neemt u metrolijn 2 of 6 richting Elisabeth. U stapt af aan de halte Louiza. U stapt door de Vierarmenstraat tot aan het Poelaertplein.

Vanuit het station Brussel-Centraal, neemt U Metrolijn 1 richting Stokkel of de Metrolijn 5 richting Hermann-Debroux. U stapt af aan de halte Park. U stapt naar de tramhalte Park (toegang Parc,150 m.), daar neemt U de tramlijn 93 richting Legrand of de tramlijn 92 richting Fort-Jaco en U stapt af aan de halte Poelaert.

Indien u met de wagen komt, is er mogelijkheid tot betalende parking.

Reglementen

BijlagenGrootte
application/pdf bijz._regl._29_6_2017.pdf419.17 KB

Vaststellingen

Hieronder vindt u een overzicht van de eerst mogelijke zittingsdata.

Om een vaststelling te bekomen, kunt u o.m. gebruik maken van de standaardformulieren art. 747, § 1, 750 en 803 Ger. W. (indien van toepassing).

Nederlandstalige kamers

1ste kamer: 7 juni 2019

3de kamer: dinsdag 7 april 2020, vrijdag 24 april 2020

5de kamer: 8 juni 2020

7de kamer: 17 december 2020 voor RSZ-zaken, 9 januari 2020 voor de andere zaken

9de kamer: 4 juni 2019

11de kamer: 17 juni 2019

Franstalige kamers

2e kamer : 20 juni 2019

4e kamer: te bepalen (conclusietermijen te beperken tot 15 maanden)

6e kamer: 15 september 2021

6e kamer bis: 4 mei 2020

8e kamer: 25 juni 2020

10e kamer: 11 december 2020

12e kamer: 22 oktober 2019

BijlagenGrootte
application/pdf 803gerw.pdf50.76 KB
application/pdf n747.pdf97.23 KB
application/pdf 750.nl_.pdf37.55 KB

Magistraten

eerste voorzitter,

3 kamervoorzitters,

7 raadsheren

Griffiers

hoofdgriffier

griffier hoofd van dienst

11 griffiers

griffiepersoneel

Uw dossier