Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Ondernemingsrechtbank Antwerpen
Bolivarplaats 20 bus 7
2000 Antwerpen
De ondernemingsrechtbank te Antwerpen wordt in vijf afdelingen verdeeld. Klik hieronder om de verschillende afdelingen te bekijken.
OPENINGSUREN: Griffie: elke werkdag van 08.30u. tot 12.30u. en van 13.30u. tot 16.00u. - Dienst rechtspersonen en vzw's: elke werkdag van 09.00u. tot 12.30u.
NIEUW !! Nota i.v.m. de aanpassing van de rolrechten. Klik op voorstelling waar u de nota kan terugvinden onder actua.

Afdeling Ondernemingsrechtbank

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Antwerpen

Bolivarplaats 20 bus 7
2000 Antwerpen

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Hasselt

Parklaan 25/6
3500 Hasselt

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Mechelen

Voochtstraat 7
2800 Mechelen

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Tongeren

Kielenstraat 22
3700 Tongeren

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Turnhout

De Merodelei 11 - 13
2300 Turnhout

Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Turnhout

Nieuwe Kaai 41
2300 Turnhout
Formulieren

Welkom

Missie

De ondernemingsrechtbank Antwerpen streeft naar een integere, consistente, tijdige en effectieve beslechting van geschillen in handelszaken. In de uitoefening van de haar toevertrouwde taken zorgt ze voor een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening. In haar beslissingen hanteert ze een duidelijke en begrijpelijke taal.

Geschillen hebben een belangrijke impact zowel op individueel (onderneming), als op collectief niveau (handelsverkeer). Het brengt kosten met zich mee, het betekent tijdverlies en immobilisme, en heeft ook een weerslag op emotioneel vlak.

Dit besef zet de rechtbank en haar medewerkers ertoe aan om, rekening houdend met deze verschillende belangen, haar taak op een manier te organiseren dat ze de impact hiervan tot een minimum herleiden, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit die door de rechtzoekende kan en mag verwacht worden.

De rechtbank gaat kostenbewust om met publieke middelen.

De rechtbank werkt met mensen voor mensen.

De rechtbank wil dan ook een werkplek zijn waar mensen graag en met enthousiasme werken. Hoe meer tevreden mensen er zijn op het werk, hoe beter ze presteren, en omgekeerd.

Welbevinden op het werk, een professionele omkadering, kennisuitwisseling en permanente vorming van de magistraten, griffiers en gerechtspersoneel, dragen hiertoe bij.

De rechtbank is geen eiland, maar is zich bewust van het sociaal en economisch weefsel waarin ze actief is en waarvan ze deel uitmaakt. Ze speelt hierop in, zonder de afstand, discretie en objectiviteit te verliezen, nodig voor een integere en kwaliteitsvolle rechtspraak.

Beleid

Hier vindt u terug hoe leidinggevend kader van de ondernemingsrechtbank Antwerpen is samengesteld.

Actua

Hier vindt u de nota terug i.v.m. de aanpassing van de rolrechten n.a.v. het arrest van het Grondwettelijk Hof van 09/02/2017.

Voortaan is e-Deposit beschikbaar voor alle afdelingen.

Gebiedsomschrijving

Naar aanleiding van de grote hervorming en hertekening van het gerechtelijk landschap, werden de vijf ondernemingsrechtbanken van de provincies Antwerpen (Antwerpen, Mechelen en Turnhout) en Limburg (Hasselt en Tongeren), samengevoegd tot één grote ondernemingsrechtbank Antwerpen.

De vroegere rechtbanken worden afdelingen van de grote rechtbank. Zij blijven als zittingsplaatsen behouden, waar men voor de meeste procedures, net als voor de hervorming, terecht kan.

Door de schaalvergroting vallen de arrondissementen samen met de provinciegrenzen. Het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen bestaat uit twee arrondissementen, Antwerpen en Limburg.

In het bijzonder reglement is de behandeling van de bepaalde procedures gecentraliseerd per arrondissement. Zo worden de procedures in kortgeding en zoals in kortgeding, voor het arrondissement Antwerpen in de afdeling Antwerpen behandeld, en voor het arrondissement Limburg in de afdeling Tongeren.

De Europese Betalingsbevelen en de Europese Procedure voor Geringe Vorderingen worden uitsluitend behandeld in de afdelingen Turnhout en Hasselt voor respectievelijk het arrondissement Antwerpen en het arrondissement Limburg.

BijlagenGrootte
application/pdf structuur.pdf218.71 KB

Reglementen

Hieronder vindt u het nieuwe reglement.

De wijzigingen kunnen als volgt samengevat worden:
- Afdeling Antwerpen:
Vanaf 1 september 2018 gebeuren de algemene inleidingen enkel nog op maandag voor de 20e kamer. De inleidingen inzake maritieme en transportzaken worden van dan af ook gecentraliseerd voor de 1e kamer.
- Afdeling Tongeren:
Vanaf 14 mei 2018 gebeuren de inleidingen van de zittingen in kort geding en zoals in kort geding op dinsdag om 09.30u. en niet meer op vrijdag.
- Kleinere wijzigingen:
Verder zijn er een aantal kleinere tekstuele wijzigingen en aanpassingen i.v.m. zittingsdagen en specialisatie van de kamers.

Zittingen

Op de pagina's van de verschillende afdelingen vindt u het schema van de zittingen in die afdeling.

Curatoren

U vindt hier een lijst van de curatoren voor alle afdelingen.

Werkingsverslagen

Formulieren

Europese vorderingen

Hier vindt u toelichtingen omtrent de procedures van het Europees betalingsbevel.

Model van afrekening bij inning van facturen

Modellen m.b.t. vereffening van vennootschappen

Modellen procedure summiere rechtspleging.

Model van inlichting bij de aangifte van staking van betaling.

Over de rechtbank

U bevindt zich op de algemene pagina van de ondernemingsrechtbank Antwerpen.

Klik hierboven op de verschillende afdelingen om de informatie daarvan te vinden.

Centraal Register Solvabiliteit - klik hier

Nieuws