Ondernemingsrechtbank Gent

Ondernemingsrechtbank - Gent
Opgeëistenlaan, 401 E
9000 Gent
Ondernemingsrechtbank - Gent (algemeen)
orb.gent.griffie@just.fgov.be
09 234 52 00
09 234 52 01
Secretariaat
orb.gent.secretariaat@just.fgov.be
De ondernemingsrechtbank te Gent wordt in acht afdelingen verdeeld. Voor de websites van de verschillende afdelingen, klik hieronder.

Afdeling Ondernemingsrechtbank

Ondernemingsrechtbank Gent - Afdeling Gent

Opgeëistenlaan 401/E
9000 Gent
09 234.52.00
orb.gent.griffie@just.fgov.be

Ondernemingsrechtbank Gent - Afdeling Dendermonde

Noordlaan 31
9200 Dendermonde
052/25.96.70
orb.dendermonde@just.fgov.be

Ondernemingsrechtbank Gent - Afdeling Oudenaarde

Bekstraat 14
9700 Oudenaarde
055/23.11.60
orb.oudenaarde.griffie@just.fgov.be

Ondernemingsrechtbank Gent - Afdeling Brugge

Kazernevest 3
8000 Brugge
050/47.30.50
orb.brugge.griffie@just.fgov.be

Ondernemingsrechtbank Gent - Afdeling Oostende

Canadaplein
8400 Oostende
059/55.36.40
orb.oostende@just.fgov.be

Ondernemingsrechtbank Gent - Afdeling Ieper

Grote Markt 10
8900 Ieper
057/45.07.00
orb.ieper.rollen@just.fgov.be

Ondernemingsrechtbank Gent - Afdeling Kortrijk

Beheerstraat 41
8500 Kortrijk
056/26.96.01
orb.kortrijk.griffie@just.fgov.be

Ondernemingsrechtbank Gent - Afdeling Veurne

Peter Benoitlaan 2
8630 Veurne
058/29.64.39
orb.veurne@just.fgov.be

Welkom

Welkom op de website.  We stellen U graag onze dienst voor :

Wie zijn we ?

 • 28 beroepsmagistraten
 • 36 plaatsvervangende magistraten
 • 240 rechters in handelszaken
 • 128 griffiers en medewerkers

Hoe zijn we georganiseerd ?

Het directiecomité bestaat uit de voorzitter, de afdelingsvoorzitters en de hoofdgriffier.

Zij organiseren de zittingen en zorgen ervoor dat het recht-spreken vlot kan verlopen.

Zij sturen de verschillende werkgroepen aan.  Het doel van die werkgroepen is de verbetering van de (werking van de) organisatie.  Zij zijn samengesteld uit magistraten, griffiers, medewerkers, rechters in handelszaken en betrokken partners.

Uiteraard is er ok intern overleg op verschillende vlakken.

De steundienst verleent bijstand waar nodig op gebied van personeel, ICT, logistiek...

 

Waar werken we ?

Het werkgebied van de Ondernemingsrechtbank Gent omvat het geel gekleurde gebied.

 

De Provincie West-Vlaanderen heeft een oppervlakte van 3.140 km² en een bevolking van 1.669.990 inwoners.  In Oost-Vlaanderen wonen 1.454.716 inwoners op een oppervlakte van 3.007 km².

Het Koninklijk Besluit van 14 maart 2014 betreffende de indeling van de verschillende rechtbanken, geeft in art. 18 aan dat de rechtbank van koophandel Gent 8 afdelingen telt.  Naast Ieper, Veurne, Kortrijk, Brugge, Oudenaarde, Gent en Dendermonde, zal ook zitting gehouden worden te Oostende.

 

Voor wie werken we ?

De nieuwe ressortelijke Ondernemingsrechtbank vormt potentieel het aanspreekpunt voor 44% van het totaal aantal actieve ondernemingen in Vlaanderen.

Deze ondernemingen realiseren  29% van de totale omzet in Vlaanderen : het doelpubliek bestaat vooral uit kleine en middelgrote ondernemingen.  De regio is zeer dynamisch want de oprichtingsratio ligt beduidend boven het gemiddelde, terwijl de uittredingsratio zich eerder rond het gemiddelde situeert.

 
Waar werken we ?

Beleid

De Rechtbank van koophandel Gent zorgt voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen door onafhankelijke rechters.  Zij draagt hierdoor bij aan de instandhouding van de rechtststaat en het vertrouwen van de burger in het recht.

De nieuwe structuur rust op drie pijlers :

 1. De maatschappelijke organisatie
 2. Verantwoordelijkheid
 3. Blijven verbeteren

1. De maatschappelijke organisatie

De rechtbank is er voor de samenleving.  Die samenleving wordt méér en méér juridisch. Hoeveel bladzijden telde het staatsblad van verleden jaar niet ? Er is bijgevolg een toenemende vraag om gerechtigheid.

Partijen die de rechtbank om een uitspraak vragen, hebben dan dikwijls zeer zwaarwegende (economisch-financiële) belangen.  Sommige beslissingen van de rechtbank hebben een grote impact.  Zo heeft een faillietvonnis zware gevolgen voor werknemers en tekent dit de gefailleerde ondernemer persoonlijk.

Meer dan vroeger volgt de maatschappij het werk van de rechtbank.  De mondige burger ziet en hoort via pers en allerhande sociale media wat er zich op het juridische schouwtoneel afspeelt.  Hij begrijpt daarbij niet steeds de volledige achtergrond van een zaak, of hoe rechters tot een  bepaalde beslissing zijn gekomen.

2. Verantwoordelijkheid

De kernwaarden - onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit en professionalisme - staan nog steeds voorop.  Iedere rechtbankmedewerker - van rechter tot administratief og logistiek medewerker - heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid in het uiteindelijke resultaat van de dienstverlening.

Publieke dienstverlening.

De duidelijkheid van brieven, de eenheid van procedure of de vriendelijkheid bij het onthaal zijn daarbij aandachtspunten.

Het rechtspreken.

Begrijpelijk rechtspreken, heldere communicatie over de onderliggende motivering en acceptabele doorlopptijden zijn basiskenmerken van het rechtspreken.  Dat gebeurt dichtbij en zichtbaar in de lokale samenleving : alle afdelingen blijven behouden.  Goed rechtspreken is een collectieve prestatie, die een vlekkeloze behandeling van zaken op alle niveaus vereist.

De rechtspraak

De rechtbank met zijn verschillende vestigingen maakt deel uit van het justititeel landschap.  Ondanks de toennemende druk moeten waarden als recht en rechtvaardigheid herkenbaar blijven.  Een actieve dialoog met de samenleving draagt bij tot toename van kennis en wederzijds begrip.

3. Blijven verbeteren

Het samenbrengen van zes rechtbanken tot één rechtbank van koophandel Gent, is een opportuniteit.  Door te leren van nieuwe collega's, op alle niveaus en alle terreinen, wordt het professioneel resultaat meer dan de som van de onderliggende rechtbanken.  De fusie brengt het beste van meerdere afdelingen samen.

Op die manier bouwen alle betrokkenen samen verder aan de beste rechtspraak voor het economische weefsel in het ressort Gent.

 

Gebouw

Gerechtsbgebouw Gent

De Regie der Gebouwen kende in 2000 de opdracht toe aan Beel & Achtergael – Technum om het nieuwe Gentse gerechtsgebouw te ontwerpen. De samenwerking tussen het architectenbureau en Technum leverde een eigentijds en functioneel gebouw op.

Rond het gerechtsgebouw plande Beel & Achtergael – Technum een park in dat is opgedeeld in verschillende landschapskamers. Ook het gebouw zelf is opgedeeld in verschillende zones, met o.a. een publieksas, kantoorruimtes, lokalen voor de advocaten, eetgelegenheid, archieven en technische ruimtes.

Tussen de publieksas en het kantoorgedeelte zijn drie torens opgetrokken, met daarin de rechtszalen, en landschapskantoren waar het publiek dossiers kan komen inkijken. Tussen de torens zorgen twee patio’s ervoor dat licht en lucht tot diep in het gebouw kunnen binnendringen.

(Bron : http:/www.technum.be)

 

Info

Dienstregeling rechtbank van Koophandel Gent gerechtelijk jaar 2018-2019

 

 

Actua

Bijzonder reglement (juli 2018)

 

 
BijlagenGrootte
application/pdf Bijzonder reglement (juli 2018)5.04 MB

Gebiedsomschrijving

De Ondernemingsrechtbank te Gent wordt in acht afdelingen verdeeld.

De eerste houdt zitting te Gent en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Deinze, Eeklo, van de vijf kantons Gent en van de kantons Merelbeke, Zelzate en Zomergem.

De tweede houdt zitting te Dendermonde en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twee kantons Aalst, van de kantons Beveren, Dendermonde-Hamme, Lokeren, Ninove, van de twee kantons Sint-Niklaas en van het kanton Wetteren-Zele.

De derde houdt zitting te Oudenaarde en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Geraardsbergen-Brakel, Oudenaarde-Kruishoutem, Ronse en Zottegem-Herzele.

De vierde houdt zitting te Brugge en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de vier kantons Brugge en van het kanton Tielt.

De vijfde houdt zitting te Oostende en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de twee kantons Oostende en van het kanton Torhout.

De zesde houdt zitting te Ieper en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van het eerste kanton Ieper, van het tweede kanton Ieper-Poperinge en van het kanton Wervik.

De zevende houdt zitting te Kortrijk en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Harelbeke, Izegem, van de twee kantons Kortrijk, van de kantons Menen, Roeselare en Waregem.

De achtste houdt zitting te Veurne en oefent rechtsmacht uit over het grondgebied van de kantons Diksmuide en Veurne-Nieuwpoort.

 

Openingsuren

 

 

Bereikbaarheid

 

 

Reglementen

Bevoegdheden van de kamers

eerste kamer de inleiding van alle zaken met uitzondering van de zaken inzake faillissement en de vorderingen inzake de gerechtelijke reorganisatie
tweede kamer

de inleiding en behandeling van alle faillissementsvorderingen ;
de vorderingen en geschillen ontstaan uit faillissement ;
de sluiting van faillissementen ;
de geschillen over de verschoonbaarheid en bevrijding borg ;
de dagvaardingen in ontbinding van vennootschappen ;
de geschillen ontstaan uit de vereffening van vennootschappen ;

derde kamer de inleiding en behandeling van vorderingen inzake de gerechtelijke reorganisatie
vierde kamer de kamer voor handelsonderzoek
vijfde kamer de verzoeningskamer
zesde kamer de behandeling van gewone zaken haar toegewezen door de eerste kamer
zevende kamer de behandeling van gewone zaken haar toegewezen door de eerste kamer
achtste kamer de behandeling van gewone zaken haar toegewezen door de eerste kamer
negende kamer de behandeling van gewone zaken haar toegewezen door de eerste kamer
tiende kamer de behandeling van gewone zaken haar toegewezen door de eerste kamer

 

 

Afsprakennota's

 

 

Vaststellingen

PROEFPROJECT KAMER VOOR INLEIDING EN INSTAATSTELLING (KIISS)

Ondernemingsrechtbank Gent, arrondissement West-Vlaanderen

 

Wat?

Het project van de Kamer voor Inleiding en In Staat Stelling (KIISS) beoogt de efficiëntie van zowel de inleidingskamer als de pleitkamers te verhogen, door de in staat stelling van zaken op een meer geïnformeerde en actieve wijze op te volgen en te begeleiden.

De rechtbank beoogt hiermee de (beperkte) capaciteit van de pleitkamers beter te benutten alsook op een flexibele manier te kunnen inspelen op variërende capaciteit enerzijds en instroom van betwiste zaken anderzijds in de individuele afdelingen en tussen de afdelingen onderling.

Voor welke zaken?

Het proefproject wordt enkel toegepast op zaken die ingeleid worden voor de eerste kamer en waarin een conclusiekalender overeengekomen wordt of vastgelegd moet worden (toepassing van art. 747 Ger.W.), en die normaliter naar een pleitkamer verwezen worden.

Wat verandert er?

 1. Bij aanvang van de procedure worden conclusiekalenders niet meer “blindelings” bekrachtigd of vastgesteld. De voorzitter van de inleidingskamer zal zich vanaf de inleiding beter laten informeren over de aard en de omvang van het geschil en de relevante punten van discussie. Daartoe wordt de verwerende partij verzocht om een conclusie te nemen op vaste datum.

 

 1. Bij aanvang van de procedure worden er ook geen rechtsdagen meer in die zaken bepaald. Het vastleggen van de pleitdatum wordt uitgesteld tot na de laatste conclusietermijn.

Hoe werkt het?

- De nieuw ingeleide zaken waarin de partijen een conclusiekalender overeenkomen (art. 747, § 1 Ger.W.) of rechterlijke instaatstelling vragen (art. 747, § 2 Ger.W.), zullen uitgesteld worden op vaste datum teneinde de verwerende partij(en) toe te laten een eerste conclusie neer te leggen waarin zij haar (hun) middelen uiteenzet(ten). Dit belet niet dat de partijen zoals voorheen onmiddellijk een formulier (zie verder) kunnen indienen waarin zij de overeengekomen conclusietermijnen opgeven.

- In de kennisgeving (art. 754 Ger.W.) die door de griffie wordt verstuurd, zal vermeld zijn binnen welke tijdsspanne de conclusie van de verwerende partij(en) op vraag van de rechtbank verwacht wordt. Hierbij wordt de termijn gerespecteerd die de partijen zijn overeengekomen voor die eerste conclusie (art. 747, § 1 Ger.W.) ofwel, in geval van rechterlijke instaatstelling (art. 747, § 2 Ger.W.), zal een voldoende termijn aan de verwerende partij(en) worden gegeven voor die eerste conclusie.

- Op de zitting waar de zaak die eerste maal werd uitgesteld, beslist de voorzitter van de kamer, na overleg met de partijen, wat verder met de zaak gebeurt:

 • hetzij bekrachtigen van de verdere conclusietermijnen of vastleggen van een volwaardige conclusiekalender, zonder fixatie van een pleitdatum, maar met het bepalen van een verificatiezitting;
 • hetzij reeds een beslissing nemen of een verkorte procedure vastleggen om een beslissing te nemen over:
  • opgeworpen verdelingsincident
  • onbevoegdheidsexceptie
  • onderzoeksmaatregel
  • door de verweerder in zijn conclusie gevraagde voorlopige maatregel in toepassing art. 19, 3de lid Ger.W.
  • akkoord bekrachtigen
  • regeling/doorhaling/afstand
  • niet pleitwaardige zaak (b.v. enkel discussie over afbetalingstermijnen en/of intresten en schadebeding)
  • schorsing van de procedure wegens tussengekomen faillissement van de verweerder (art. XX.119 WER)
  • schorsing van de procedure wegens inmiddels neergelegde strafklacht (toepassing art. 4 VTSV)
  • schorsing van de procedure wegens niet-mededeling stukken (art. 736 Ger.W.)

 

- Op de verificatiezitting (na afloop van de volledige conclusiekalender) wordt door de rechtbank nagegaan of de zaak in staat is gesteld en pleitwaardig is voor een pleitkamer:

 • Indien neen, neemt de rechtbank een beslissing over een maatregel om de zaak te behandelen of desgevallend verder in staat te stellen;
 • Indien ja, wordt de zaak doorverwezen naar een pleitkamer, waarbij de voorzitter van de pleitkamer een pleitdatum in functie van zijn/haar kalender kenbaar maakt binnen de week. De zaak wordt dan verder afgehandeld in de pleitkamer.

Praktisch

De werkwijze wordt toegepast vanaf 1 september 2018 in de eerste kamer van de afdelingen Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne.

De voorzitters van de inleidingskamer zullen bij de aanvang van de eerste zittingen van september 2018, een korte toelichting verstrekken over de toepassing van het voorgestelde systeem.

In de tweede en derde kamer, die als inleidingskamer gelden voor de vorderingen inzake faillissement en gerechtelijke reorganisatie wordt de werkwijze niet ingevoerd.

Het invulformulier (art. 747, § 1 Ger.W.) waarop ook de beschikking zal worden gesteld, wordt hierbij gevoegd. Dit formulier zal ook op de zittingen van de eerste kamer ter beschikking zijn. Het is noodzakelijk dat een formulier wordt gebruikt waarop alle vermeldingen recto/verso zijn afgedrukt.

De werking van het systeem wordt op einde van het gerechtelijk jaar 2018-2019 geëvalueerd.

Zittingen

 

 

Magistraten

 

 

Griffiers

 

 

Curatoren

Lijst curatoren (2017-2018)

 

Deskundigen

 

 

Schuldbemiddelaars

 

 

Vertalers

 

 

Tolken

 

 

Videoconferentie

 

 

Klachten

 

 

Handelsonderzoek

 

 

vereffening

 

 

Alternatieve geschillenbeslechting

 

 

Collectieve schuldenregeling

 

 

Faillissementen

 

 

Links

Varia

 

 

Uw dossier