Politierechtbank Vilvoorde

Politierechtbank Vilvoorde
Luchthavenlaan, 4
1800 Vilvoorde
Politierechtbank Vilvoorde
vilvoorde.politierechtbank@just.fgov.be
02/255.30.60
02/255.30.70

Welkom

Voor welke misdrijven is de rechter in de politierechtbank bevoegd?

1. Verkeersinbreuken en verkeersongevallen

De rechter in de politierechtbank is bevoegd voor alle inbreuken in het wegverkeer.

2. Vergoeding van schade uit verkeersongevallen

De politierechtbank behandelt alle eisen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeers- of treinongeval. Dit behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de politierechtbank.

3. Andere misdrijven

De rechter in de politierechtbank behandelt  ook misdrijven zoals:

·         omschreven in het Veldwetboek;

·         omschreven in het Boswetboek;

·         omschreven in de besluitwet betreffende de beteugeling van dronkenschap;

·         omschreven in de wetten op de riviervisserij;

·         omschreven in spoorwegwetgeving

·         enz.

4. Hogere beroepen tegen administratieve sancties

Bijvoorbeeld gasboete en voetbalwet.

Hoe is de politierechtbank samen gesteld ?

De politierechtbank bestaat uit de rechter, die de debatten leidt en uiteindelijk oordeelt, uit het openbaar ministerie, dat de straf vordert en uit de griffier.

Voor meer inlichtingen in verband met de bevoegdheid en de samenstelling, klik hier

Over de rechtbank

 

Openingsuren griffie: 8.30 u – 12.30 u en 13.30 u – 16 u

 

Zittingen :

  • Strafzaken : maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag, telkens om 9 uur
  • Burgerlijke zaken : elke donderdag en de laatste maandag van iedere maand. Inleidingen enkel op donderdag.