Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Quatre Brasstraat 13
1000 Brussel
Burgerlijke sectie (Montesquieugebouw)
Quatre Brasstraat 13
1000 Brussel
Correctionele sectie (Justitiepaleis)
Poelaertplein 1
1000 Brussel
Sectie familie- en jeugdrechtbank - afdeling familierechtbank (Montesquieugebouw)
Quatre Brasstraat 13
1000 Brussel
Sectie familie- en jeugdrechtbank - afdeling jeugdrechtbank (Portalisgebouw)
Quatre Brasstraat 4 bus 3
1000 Brussel
Sectie strafuitvoeringsrechtbank (gebouw "Waterloolaan 76")
Waterloolaan 76
1000 Brussel
Onderzoek (Portalisgebouw)
Quatre Brasstraat 4 bus 5
1000 Brussel
Raadkamer (Portalisgebouw)
Quatre Brasstraat 4 bus 5
1000 Brussel
02/508.71.11
Voor contactgegevens van de verschillende diensten: klik op ORGANISATIE > OPENINGSUREN
UPDATE: E-DEPOSIT (burgers en ondernemingen) EN DPA-DEPOSIT (advocaten) ZIJN BESCHIKBAAR VOOR DIGITALE NEERLEGGINGEN BIJ DE BURGERLIJKE- EN FAMILIERECHTBANK > e-Deposit
UPDATE: FAMILIERECHTBANK > Checklist financiële stukken onderhoudsvorderingen ONLINE > FORMULIEREN
Formulieren

Burgerlijke rechtbank

De burgerlijke rechtbank van eerste aanleg wordt beschouwd als het gewone gerecht. Zij mag dus oordelen over alle zaken, behalve de bij de wet voorziene uitzonderingen. Klik verder voor praktische informatie, contactgegevens, openingsuren,... van deze sectie.

Familie- en jeugdrechtbank

De familierechtbank bestaat uit familiekamers en een kamer voor minnelijke schikking. De jeugdrechtbank is een rechtbank voor minderjarigen. Klik verder voor praktische informatie, contactgegevens, openingsuren,... van deze sectie.

Strafuitvoeringsrechtbank

De strafuitvoeringsrechtbank (SURB) is de rechtbank die toeziet op de uitvoering van de straffen, die door de hoven en rechtbanken worden uitgesproken. Klik verder voor praktische informatie, contactgegevens, openingsuren,... van deze sectie.

Correctionele rechtbank

De correctionele rechtbank is voornamelijk bevoegd voor de behandeling van wanbedrijven en behandelt de hogere beroepen tegen de vonnissen van de politierechter in strafzaken. Klik verder voor praktische informatie, contactgegevens, openingsuren,... van deze sectie.

Bijzondere bevelschriften

Omwille van een goed beheer worden tijdens het gerechtelijk jaar soms bijzondere bevelschriften uitgesproken. Klik verder om deze te consulteren. U kan er o.a. de meest recente bevelschriften tot regeling van de kerst- en paasperiodes, zomermaanden (juli-augustus) terugvinden.

Welkom

op de vernieuwde website van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.

Deze site werd gecreëerd om u zoveel mogelijk nuttige en praktische informatie te verschaffen over de verschillende diensten en gebouwen van onze rechtbank, uitgezonderd juridisch advies.

 

full_02_bru-montesquieu_b.jpg               full_pj_vap_080701_airprint_06.jpg               full_11_portalis_cd_070423b.jpg

 

lijn.png

Gebouw

 

De diensten van de Nederlandstalige rechtbank zijn verspreid over vier verschillende gebouwen: het Justitiepaleis, het Montesquieugebouw, het Portalisgebouw en het gebouw "Waterloolaan 76". Voor geschiedkundige informatie over deze gebouwen kan u klikken op onderstaande foto's.

 

lijn.png

 

Het Justitiepaleis

full_pj_vap_080701_airprint_06.jpg

 

lijn.png

 

Het Montesquieugebouw

full_02_bru-montesquieu_b.jpg

 

lijn.png

 

Portalisgebouw

full_11_portalis_cd_070423b.jpg

 

lijn.png

 

Gebouw "Waterloolaan 76"

(afbeelding nog niet beschikbaar)

lijn.png

Actua

 

U hebt een uitnodiging ontvangen en dient zich naar een zitting binnen onze gebouwen te begeven?

Wegens veiligheidscontroles aan de ingangen van al onze gebouwen kunnen de wachttijden, alvorens zich naar een zitting te kunnen begeven, sterk oplopen.

Mogen wij u verzoeken om 30 minuten voor het opgegeven tijdstip aan de ingang van de gebouwen aanwezig te zijn.

Bedankt.

 

Rechtstreekse inleiding voor de bouwkamer vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 worden de “bouwzaken” rechtstreeks ingeleid voor de “bouwkamer” op donderdagnamiddag om 14u00, en dus niet langer voor de “inleidingskamer” op vrijdagochtend.  De “bouwzaken” zijn als volgt ruim gedefinieerd:

de geschillen inzake onroerende goederen en aanneming, met name :

- de overeenkomsten van aanneming van werken en diensten ;

- de aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere bouwpartners ;

- de verborgen gebreken aan onroerende goederen ;

- de aansprakelijkheid van notarissen bij vastgoedtransacties ;

- overeenkomsten van vastgoedbemiddeling ;

- burenhinder ;

- de aansprakelijkheid voor schade aan, en gebreken van, onroerende goederen ;

- geschillen met betrekking tot ruimtelijke ordening en stedenbouw;

- herstelvorderingen inzake stedenbouw, onroerend erfgoed of woonkwaliteit ;

- milieuschade ;

- onteigening, planschade en overheidsaansprakelijkheid voor waardevermindering van onroerende goederen ;

- de gunning en de uitvoering van overheidscontracten.

 

llijn.png

Gebiedsomschrijving

 

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel neemt kennis van de Nederlandstalige zaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel.  Dat gerechtelijk arrondissement bestaat uit de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 35 gemeenten van het administratief arrondissement Halle-Vilvoorde.

De rechtbank bestaat sedert 31 maart 2014, toen de voormalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel ingevolge de afspraken van de laatste staatshervorming werd ontdubbeld naar een Franstalige en een Nederlandstalige rechtbank.

 

llijn.png

Openingsuren

 

De rechtbank van eerste aanleg werd door de wetgever opgedeeld in 4 secties.

Hieronder kan u door op de gewenste sectie te klikken alle openingsuren, contactgegevens en locaties van onze diensten terugvinden.

 

BURGERLIJKE RECHTBANK

    - Griffie van de rollen

    - Dienst deskundige onderzoeken

    - Griffier van de voorzitter

    - Boekhoudkundige diensten

    - Griffie van de Arrondissementsrechtbank

    - Dienst nalatenschappen / akten van de griffier

    - Dienst kopieën en uitgiftes

    - Dienst algemene rol (inschrijving nieuwe dossiers)

llijn.png

CORRECTIONELE RECHTBANK

    - CORRECTIONELE GRIFFIE

        - Dienst vastgestelde zaken / rijbewijzen

        - Dienst vonnissen

        - Dienst beroepen

        - Dienst gerechtskosten

        - Dienst overtuigingsstukken

    - GRIFFIE VAN HET ONDERZOEK / RAADKAMER

        - Dienst algemene inlichtingen

    - KABINETTEN VAN DE ONDERZOEKSRECHTERS

        - Kabinet n° J 03 (kabinet van de heer P. GAUDIUS)

        - Kabinet n° J 08 (kabinet van de heer N. DE CAMPS)

        - Kabinet n° J 09 (kabinet van mevrouw E. DE BREUCKER)

        - Kabinet n° J 13 (kabinet van de heer K. ABRATH)

        - Kabinet n° J 16 (kabinet van de heer P. DE COSTER)

llijn.png

FAMILIE-EN JEUGDRECHTBANK

    - FAMILIERECHTBANK (Welk soort zaken?)

        - Dienst algemene inlichtingen

        - Dienst algemene rol (inschrijving nieuwe dossiers)

    - JEUGDRECHTBANK (Welk soort zaken?)

        - Dienst algemene inlichtingen

    - KABINETTEN VAN DE JEUGDRECHTERS

        - 51e kamer (kabinet van mevrouw T. SUYKERBUYK)

        - 52e kamer (kabinet van mevrouw K. VANDER STEENE)

        - 53e kamer (kabinet van de heer J. LIMPENS)

llijn.png

STRAFUITVOERINGSRECHTBANK

    - Griffie van de strafuitvoeringsrechtbank

llijn.png

 

Bereikbaarheid

Het Justitiepaleis en de andere gebouwen van de Poelaertsite liggen in het centrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dicht bij het metrostation LOUIZA.

 

lijn.png

 

MET HET OPENBAAR VERVOER

Klik hier voor een gedetailleerd vervoersplan

openbaar.png

 

lijn.png

 

MET DE WAGEN

Klik hier en vul uw plaats van vertrek in

wagen.png

 

Er is parkeermogelijkheid in nabije omgeving van de gebouwen of in de betaalparking "Interparking Zavel-Poelaert". Deze bevindt zich op het Poelaertplein net vóór het Justitiepaleis.

Voor meer informatie omtrent de betaalparking kan u terecht op onderstaande link

parking_0.png

 

lijn.png

 

OMGEVING

klik op de foto voor een rondleiding op de Poelaertsite

(het laden kan even duren)

gebiedsomschrijving.png

 

lijn.png

Reglementen

Bijzonder reglement van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van toepassing vanaf 1 september 2018.

Magistraten

Quatre Brasstraat 13 - 2e verdieping
1000 Brussel

Secretariaat:
Tel. : +32 2 508 75 84
Fax: +32 2 519 86 45
Email: brussel.rea.secr.voorzitter@just.fgov.be

Dirk
Moeremans,
Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Griffiers

assistenten en medewerkers

Quatre Brasstraat 13 - 2e verdieping
1000 Brussel

Secretariaat:
Tel. : +32 2 519 86 32
Fax: +32 2 519 86 45
Email: brussel.rea.secr.hoofdgriffier@just.fgov.be

Jan
Vanvolsem,
Hoofdgriffier van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Formulieren

Burgerlijke rechtbank

De burgerlijke rechtbank van eerste aanleg wordt beschouwd als het gewone gerecht. Zij mag dus oordelen over alle zaken, behalve de bij de wet voorziene uitzonderingen. Klik verder voor praktische informatie, contactgegevens, openingsuren,... van deze sectie.

Familie- en jeugdrechtbank

De familierechtbank bestaat uit familiekamers en een kamer voor minnelijke schikking. De jeugdrechtbank is een rechtbank voor minderjarigen. Klik verder voor praktische informatie, contactgegevens, openingsuren,... van deze sectie.

Strafuitvoeringsrechtbank

De strafuitvoeringsrechtbank (SURB) is de rechtbank die toeziet op de uitvoering van de straffen, die door de hoven en rechtbanken worden uitgesproken. Klik verder voor praktische informatie, contactgegevens, openingsuren,... van deze sectie.

Correctionele rechtbank

De correctionele rechtbank is voornamelijk bevoegd voor de behandeling van wanbedrijven en behandelt de hogere beroepen tegen de vonnissen van de politierechter in strafzaken. Klik verder voor praktische informatie, contactgegevens, openingsuren,... van deze sectie.

Bijzondere bevelschriften

Omwille van een goed beheer worden tijdens het gerechtelijk jaar soms bijzondere bevelschriften uitgesproken. Klik verder om deze te consulteren. U kan er o.a. de meest recente bevelschriften tot regeling van de kerst- en paasperiodes, zomermaanden (juli-augustus) terugvinden.

Uw dossier

(Deze functie is tot nog toe voorbehouden voor zaken die tot de bevoegdheid van de burgerlijke- en de familierechtbank vallen)

 

Gelieve te klikken op de doelgroep waartoe u behoort:

 

RECHTZOEKENDEN

 

> U heeft op onze rechtbank een burgerlijke zaak hangende en weet niet (meer) precies wanneer deze zal worden behandeld op de zitting?

     Klik op AGENDA VAN DE ZITTINGEN en voer het ROLNUMMER van uw zaak in. Klik vervolgens op OPZOEKEN en de datum, uur en

     vaststellingskamer zullen verschijnen.

 

ADVOCATEN

 

 

> U heeft op onze rechtbank een burgerlijke zaak hangende en weet niet (meer) precies wanneer deze zal worden behandeld op de zitting?

     Klik op AGENDA VAN DE ZITTINGEN en voer het ROLNUMMER van uw zaak in. Klik vervolgens op OPZOEKEN en de datum, uur en

     vaststellingskamer zullen verschijnen.

 

> U wil zich door een confrater laten vertegenwoordigen op een zitting?

     Consulteer de lijst van alle confraters die op deze zitting werden uitgenodigd door op AGENDA VAN DE ZITTINGEN te klikken en de DATUM en

     KAMER VAN DE ZITTING in te geven. Door vervolgens op OPZOEKEN en het VERGROOTGLAS onder ADVOCAAT te klikken, krijgt u een

     overzicht van alle confraters die op uw zitting werden uitgenodigd.

 

llijn.png

 

Over de rechtbank

De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel bestaat sedert 31 maart 2014, toen de voormalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel ingevolge de afspraken van de laatste staatshervorming werd ontdubbeld naar een Franstalige en een Nederlandstalige rechtbank.

Voor meer info over de bevoegdheden, samenstelling, procedures of andere rechtbanken kan u hier klikken.

 

lijn.png

Nieuws