vredegerechten arr. Brussel - Vredegerecht Anderlecht 1e kanton

Vredegerecht van het eerste kanton Anderlecht
Verzetsplein 3
1070 Anderlecht
Vredegerecht Anderlecht 1e kanton
j.p.anderlecht1@just.fgov.be
02/521 55 99
02/527 17 29

Formulieren

Gebouw

foto_vredegerecht.jpg

Gebiedsomschrijving

Het gedeelte van het grondgebied van de gemeente Anderlecht gelegen ten oosten van de middellijn van de Louis Mettewielaan, de Prins van Luiklaan, de Cyriel Buyssestraat, de Edmond Delcourtstraat, de Jef Dillensquare, de Formatiestraat, de Veeweidestraat en de Bergensesteenweg, vormt het eerste gerechtelijk kanton Anderlecht; de zetel van het gerecht is gevestigd te Anderlecht.

Bereikbaarheid

Zittingen

Inleidingszitting: dinsdag 08.00 tot 12.00 uur

Formulieren

Verzoekschrift huur

Verzoekschrift rechterlijke beschermingsmaatregel

Omstandige geneeskundige verklaring

Verzoekschrift in verzoening

Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap (minderjarig kind)

Periodiek verslag bewind over de goederen

Pagina's