Organisatie

In 2014 werden de plusminus 300 bestaande hoven en rechtbanken (met uitzondering van de Brusselse vredegerechten) gegroepeerd (de lokale vestigingsplaatsen blijven alsnog bestaan) tot 49 gerechtelijke entiteiten. De leiding van zo een gerechtelijke entiteit is in handen gelegd van een directiecomité. Een directiecomité wordt voorgezeten door de magistraat-korpschef.

Het College van de hoven en rechtbanken is samengesteld uit 10 magistraat-korpschefs die samen alle directiecomités van de hoven en rechtbanken in België vertegenwoordigen.

Het College van de hoven en rechtbanken wordt bijgestaan door een steundienst. De bevoegdheden van het College weerspiegelen zich in de verschillende afdelingen waaruit de steundienst bestaat:

Klik hier om het organogram van het College van de hoven en rechtbanken te downloaden.

  • Monitoring: De afdeling Monitoring ondersteunt het College en de lokale directiecomités van de hoven en rechtbanken bij de ontwikkeling en publicatie van de statistieken van de zetel.
  • HRM: De afdeling Human Resources Management ondersteunt het College en de lokale directiecomités van de hoven en rechtbanken en streeft naar een efficiënt, effectief en mensgericht HR-beleid.
  • BPM: De afdeling Business Proces Management ondersteunt het College en de lokale directiecomités van de hoven en rechtbanken en streeft naar efficiënte werkprocessen.
  • ICT: De afdeling Informatie- en communicatietechnologie ondersteunt het College en de lokale directiecomités van de hoven en rechtbanken en streeft naar een informatisering van de rechtsgang.
  • BBL: De afdeling Budget, Beheer en Logistiek ondersteunt het College en de lokale directiecomités van de hoven en rechtbanken en streeft naar een optimaal beheer van de middelen.
  • Secretariaat – communicatie: De afdeling Secretariaat – communicatie ondersteunt het College en de lokale directiecomités van de hoven en rechtbanken en streeft naar een goed kennis- en communicatiebeheer.
  • Interne audit en gerechtelijke hervorming: De afdeling Interne audit en gerechtelijke hervorming ondersteunt het College en de lokale directiecomités van de hoven en rechtbanken bij de organisatieontwikkeling. De bedoeling is te komen tot een algemeen kwaliteitsbeleid met op termijn een structuur van interne audit als sluitstuk.
  • De leiding van de steundienst is in handen van een uitvoerend comité. Het uitvoerend comité is momenteel samengesteld uit de voorzitter van het College en de directeur van de steundienst.