Brochures

Hierna vindt u een aantal brochures afkomstig van de FOD Justitie en de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De volledige lijst van de FOD Justitie kan u hier raadplegen.

De volledige lijst van de Kamer van Volksvertegenwoordigers kan u hier raadplegen.

Er zijn verder ook brochures beschikbaar onder meer bij het notariaat, de advocatuur en de gerechtsdeurwaarders.

Door de voortdurend wijzigende wetgeving is het mogelijk dat de inhoud van sommige brochures op termijn achterhaald is. Houd hiermee rekening en ga na wanneer de brochure werd uitgegeven..

 

FOD Justitie

Arbitrage. (wordt herwerkt)

Bemiddeling.

Bemiddeling in strafzaken.

De autonome werkstraf. (wordt herwerkt)

De familie- en jeugdrechtbank.

De gerechtsdeurwaarder. (wordt herwerkt)

De vrederechter.

Het hof van assisen. (wordt herwerkt)

Hoe jezelf en je vermogen beschermen.

Probatie. (wordt herwerkt)

Rechtsbijstand: een betere toegang tot justitie (eerstelijnsbijstand, tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand) (herwerkt)

U bent gedagvaard.

U bent getuige.

U bent slachtoffer.

U bent veroordeeld. (wordt herwerkt)

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf.

Verzoening of minnelijke schikking.

Verklaring van rechten

Er is een nieuwe versie van de schriftelijke verklaring van rechten die politiediensten en gerechtelijke autoriteiten overhandigen aan verdachten die worden verhoord.

De tekst van de verklaring is aangepast door de Grondwetswijziging die de arrestatietermijn verlengt van 24 uren naar 48 uren.

De drie modellen worden behouden:

wanneer u niet van u vrijheid bent benomen

wanneer u van u vrijheid bent benomen

wanneer u van uw vrijheid bent benomen op grond van een Europees aanhoudingsbevel of een signalering

Net zoals de huidige verklaringen van rechten, zal de nieuwe verklaring beschikbaar zijn in meer dan 50 talen.

Kamer van Volksvertegewoordigers

De rechterlijke macht - indeling van het recht

De rechterlijke macht - organisatie

De rechterlijke macht - algemene principes

Derden

Wie is wie in de rechtzaal ? 

De strafuitvoeringsrechtbank

Internering