Klachten

De Hoge Raad voor de Justitie ontvangt en behandelt klachten over de werking van de rechterlijke orde.

Hoe en wanneer u een klacht kan indienen in verband met de werking van een rechtscollege, wordt hier uitgelegd.

 

Met welke klachten kunt u er niet terecht?

Er zijn een aantal klachten waarmee de Hoge Raad u volgens de wet niet kan helpen:

  • klachten die thuishoren onder de strafrechtelijke of tuchtrechtelijke bevoegdheid van andere overheden;
  • klachten over de inhoud van een rechterlijke beslissing;
  • klachten die door een gewoon of buitengewoon rechtsmiddel behandeld kunnen worden;
  • klachten die reeds behandeld zijn en geen nieuwe elementen bevatten;
  • klachten die kennelijk ongegrond zijn.

Enkele voorbeelden van klachten waarbij de Hoge Raad voor de Justitie u niet kan helpen:

  • ik ben niet tevreden met de beslissing van de rechter;
  • ik ben slachtoffer van een misdrijf geweest, en wil klacht neerleggen;
  • er wordt beslag gelegd op mijn goederen.

Voor dergelijke klachten bestaan er wel andere oplossingen. Zo kunt u bijvoorbeeld hoger beroep aantekenen, een advocaat, notaris of schuldbemiddelaar raadplegen, gratis rechtsbijstand vragen, een klacht indienen bij de politie en dergelijke meer.