In een vonnis of arrest wordt dikwijls vermeld dat het uitvoerbaar is bij voorraad.

Dit wil zeggen dat het vonnis of arrest ten uitvoer kan worden gelegd zonder dat het resultaat van een eventueel hoger beroep of een ander rechtsmiddel moet worden afgewacht.

Indien het vonnis of arrest een partij veroordeelt tot het betalen van een vergoeding, dan kan de partij die deze vergoeding heeft gekregen van de rechter aan de andere partij vragen om dit onmiddellijk te betalen.