De plaatsbeschrijving is een document dat wordt opgesteld tussen partijen en dat een gedetailleerde beschrijving geeft van de toestand van een meestal onroerend goed.

Een plaatsbeschrijving wordt meestal opgemaakt bij het begin van een huurovereenkomst. Op die manier wordt vastgesteld hoe een onroerend goed er bij de ingebruikname uitziet. Op basis hiervan kan dan bij het einde van de huurovereenkomst vastgesteld worden of de partij die het onroerend goed gehuurd heeft al dan niet schade heeft toegebracht.

De plaatsbeschrijving kan op verschillende manieren worden vastgesteld, namelijk bij onderling akkoord of door de rechter op vraag van één van de partijen.