Een plaatsopneming is niet hetzelfde als een plaatsbeschrijving.

Een plaatsopneming is een maatregel die door de rechter wordt bevolen en waarbij de rechter zich ter plaatse begeeft op de plaats waar de oorzaak van het geschil zichtbaar is of het geschil zich voordoet.

De plaatsopneming kan al dan niet in tegenwoordigheid van de partijen gebeuren.

Van de plaatsbeschrijving wordt een proces-verbaal opgesteld waarin de tijdens de plaatsopneming gedane verrichtingen en bevindingen worden opgetekend.

Dit proces-verbaal wordt ter kennis gebracht van de partijen en/of hun advocaten.