Verhaal op de rechter is een buitengewoon rechtsmiddel dat ertoe strekt om een rechterlijke uitspraak te laten vernietigen.

Het verhaal op de rechter is enkel mogelijk in een zeer beperkt aantal gevallen die worden opgesomd in het Gerechtelijk Wetboek, zoals wanneer de rechter zich aan bedrog of list heeft schuldig gemaakt tijdens het onderzoek of bij zijn vonnis.

Ook hier worden naast de gronden van het verhaal, voorwaarden gesteld aan de termijn en de procedure.