De dwangsom is een geldsom waarvan het bedrag onderling wordt overeen gekomen of gerechtelijk wordt beslist voor het geval één van de partijen haar verplichting of haar veroordeling niet nakomt.

Deze geldsom wordt meestal per dag bepaald doch kan ook ineens bepaald worden en moet betaald worden totdat de partij haar verplichtingen heeft nagekomen.

Meestal wordt ook een maximum bedrag bepaald.