Onderzoek onder leiding van de procureur des Konings, met als doel het opsporen van misdrijven, hun daders en de bewijzen, en het verzamelen van de elementen die nodig zijn voor de uitvoering van de strafvordering.