België is onderverdeeld in een aantal gerechtelijke kantons.

De vrederechter is de rechter die bevoegd is voor een bepaald kanton.