01
Vanaf 1 december 2019 worden de vredegerechten van Arendonk en Hoogstraten overgeheveld naar het vredegerecht twee kanton Turnhout, Kasteelplein, 11, telefoon: 014/44 71 20 mail: vred.turnhout@just.fgov.be.
lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Hoogstraten
kanton van Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Hoogstraten

kanton van Vredegerechten Antwerpen

Coronamaatregelen

Vanaf 29/10/2021 gelden er opnieuw strengere coronamaatregelen:

  • Het dragen van een mondmasker is verplicht bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing.
  • De regels van social distancing van 1,5 meter tussen personen blijven van toepassing en wanneer die afstand niet kan gegarandeerd worden moet een mondmasker gedragen worden.
  • Hygiënemaatregelen blijven essentieel, (bijvoorbeeld bij niezen en hoesten, fysiek contact met anderen, handhygiëne en het desinfecteren van gebruikt materiaal).
  • Volg hoe dan ook steeds de instructies van de plaatselijke rechtbank en rechter. De Vrederechter of Politierechter kan het dragen van het mondmasker in zijn zittingszaal (los van verplicht dragen bij verplaatsingen) altijd verplichten en/of het al dan niet laten afzetten tijdens gesprekken of pleidooien. Hij kan ook vragen om buiten te wachten indien er te veel personen in een ruimte aanwezig zijn en de afstandsregels niet kunnen worden nageleefd.  Iedere rechter heeft hier de vrijheid om te beslissen wat kan of niet kan in zijn zittingszaal.
  • Uitzonderingen: kinderen jonger dan 12 jaar, tijdens eten en drinken of  indien het dragen van een mondmasker onmogelijk is.
  • Gebruik uw gezond verstand:  U kan elektronisch communiceren met de griffie (email, e-deposit, CRBP,…).  Kom niet met meer personen dan nodig.  Wees extra waakzaam indien u ziektesymptomen vertoont,…
  • De maatregelen gaan in 29 oktober 2021 in en blijven minstens gelden tot 31 januari 2022.

Gelieve de instructies stipt na te leven.

Bedankt voor uw medewerking en begrip. 

 

De vredegerechten en politierechtbank van Antwerpen

 

 

Nieuws

Bijzonder reglement van 8 december 2020

Bijlagen

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Wat is het Centraal Register van Bescherming van Personen (CRBP)?
Aanvraag bewind in het Centraal Register
CRBP: waar, hoe, wie?
Beginverslag bewind goederen
Beginverslag bewind personen
Jaarverslag bewind goederen
Jaarverslag bewind personen
Omstandige geneeskundige verklaring bewind
Verzoekschrift aanstelling bewindvoerder
Document PDF Word Excel Info
Overeenkomst tussen partijen over conclusietermijnen
Document PDF Word Excel Info
verzoekschrift huur
info verzoekschrift huur
Document PDF Word Excel Info
Verzoek minnelijke schikking
Document PDF Word Excel Info
Volmacht

Sitemap