01
Vanaf 1 december 2019 worden de vredegerechten van Arendonk en Hoogstraten overgeheveld naar het vredegerecht twee kanton Turnhout, Kasteelplein, 11, telefoon: 014/44 71 20 mail: vred.turnhout@just.fgov.be.
lees meer lees minder

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerecht Hoogstraten
kanton van Vredegerechten Antwerpen

Vredegerecht Hoogstraten

kanton van Vredegerechten Antwerpen

Nieuws

Hierbij vindt u de praktische afspraken die tussen de Balie en alle rechtbanken van Antwerpen werden gemaakt in verband met de digitale communicatie met de rechtbanken teneinde dit voor alle betrokkenen eenvormig en beter te structureren. 

Het gerechtelijk jaar begint op 1 september en eindigt op 30 juni.  Van 1 juli tot 31 augustus houden de hoven en rechtbanken vakantiezittingen. (art. 334 Ger.W.)  Hierbij vindt u een overzicht van de dagen dat de Vredegerechten en Politierechtbanken van het arrondissement Antwerpen zitting hebben gedurende het gerechtelijk verlof van juli en augustus 2022.

Op initiatief van de Hoge Raad voor de Justitie vond op 15-16-17-18 maart 2022 de Week van de Magistratuur plaats.

In Antwerpen konden studenten die zich hiervoor inschreven in de voormiddag een zitting volgen van een rechtbank naar keuze.  In de namiddag vond er een panelgesprek plaats met magistraten en de deelnemende studenten in het Vlinderpaleis waarbij de studenten werden geïnformeerd en vragen konden stellen over alle aspecten van het boeiende beroep van magistraat (bv. toegang, examens, carrière, verloning, vakantie,...).  De daarvoor ontwikkelde PowerPoint-presentatie vindt u hier.

Bijzonder reglement van 8 december 2020

Bijlagen

Formulieren

Document PDF Word Excel Info
Wat is het Centraal Register van Bescherming van Personen (CRBP)?
Aanvraag bewind in het Centraal Register
CRBP: waar, hoe, wie?
Beginverslag bewind goederen
Beginverslag bewind personen
Jaarverslag bewind goederen
Jaarverslag bewind personen
Omstandige geneeskundige verklaring bewind
Verzoekschrift aanstelling bewindvoerder
Document PDF Word Excel Info
Overeenkomst tussen partijen over conclusietermijnen
Document PDF Word Excel Info
info verzoekschrift huur
Verzoekschrift huur
Document PDF Word Excel Info
Verzoek minnelijke schikking
Document PDF Word Excel Info
Volmacht

Sitemap