01

GEMEENSCHAPPELIJKE INFORMATIE OVER DE VREDEGERECHTEN VAN HET ARRONDISSEMENT WEST-VLAANDEREN.

lesen Sie mehr weniger lesen
02

Het vredegerecht West-Vlaanderen telt 17 kantons. Voor de verschillende websites (adresgegevens en telefoonnummers) van deze kantons, klik hier.

lesen Sie mehr weniger lesen

Alle contactgegevens

Localisatie

Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerechten West-Vlaanderen

Kantons

Vredegerecht Brugge I
Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerecht Brugge II
Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerecht Brugge III
Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerecht Brugge IV
Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerecht Ieper
Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerecht Izegem
Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerecht Kortrijk I
Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerecht Kortrijk II
Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerecht Menen
Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerecht Oostende I
Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerecht Oostende II
Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerecht Poperinge
Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerecht Roeselare
Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerecht Tielt
Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerecht Torhout
Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerecht Veurne
Vredegerechten West-Vlaanderen
Vredegerecht Waregem
Vredegerechten West-Vlaanderen

Vredegerechten West-Vlaanderen

Organisation

Zittingen

Vredegerechten 1e, 2e, 3e en 4e kanton Brugge

Benaming: griffie van de vredegerechten Brugge

Postchequerekening : BE47 6792-0083-6880

Algemeen telefoonnummer: 050 47 33 50.

vred.brugge@just.fgov.be 

Het centrale loket bevindt zich op de gelijkvloerse verdieping (vroegere griffie 1e kanton). 

Op de eerste verdieping (vroegere griffie 2e kanton) worden de bewindvoeringen / geesteszieken met de territoriale bevoegdheid van het 1e en 2e kanton Brugge behandeld.

Op de eerste verdieping (vroegere griffie 4e kanton) worden de bewindvoeringen / geesteszieken met de territoriale bevoegdheid van het 3e en 4e kanton behandeld.

 

Custom 5

Het secretariaat van de voorzitter van de vrederechters en van de rechters in de politierechtbank

In elk gerechtelijk arrondissement is er een voorzitter en een ondervoorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank.

De voorzitter is onder meer belast met de algemene leiding en organisatie van de vredegerechten en de politierechtbank.

De voorzitter of zijn secretariaat beheert evenwel niet de dossiers van de verschillende vredegerechten die onder zijn bevoegdheid vallen.

U kan dus geen informatie inwinnen op het secretariaat van de voorzitter over een dossier van een vredegerecht. U moet rechtstreeks contact opnemen met de griffie van het bevoegde vredegerecht.

De gegevens van de verschillende vredegerechten vindt u hier.

Indien u niet weet welk vredegerecht bevoegd is, kan u gebruik maken van deze tool:

Geef de naam van de gemeente en de straat in en u zal de contactgegevens vinden van het vredegerecht dat mogelijks bevoegd is. Indien u zekerheid wenst, dan kan u contact opnemen met dat vredegerecht.


Onderstaande contactgegevens mag u dus niet gebruiken voor informatie over een bepaald kanton.

Contactgegevens van het secretariaat van de voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank West-Vlaanderen  :

Kazernevest, 3, 8000 Brugge

Telefoon: 050 47 33 70

Mail: V.P.Westvlaanderen@just.fgov.be

Zusammensetzung

Magistrat

Leo Vulsteke

Voorzitter

Albert Billiet

Ondervoorzitter

Greffiers

Nico Bendels

Hoofdgriffier

Neuigkeiten

Geachte mevrouw, heer,

In bijlage kan u een persnota vinden betreffende de West-Vlaamse vredegerechten die binnenkort een nieuwe digitale sprong maken.

Met vriendelijke groeten,

de persdienst van vrede-en politierechters 

Anlagen

- E-sign

Formulieren

Dokument PDF Word Excel Info
Verzoekschrift aanstelling bewindvoerder
Verzoekschrift tot het bekomen van een bijzondere machtiging
Vertegenwoordiging 1e verslag - Uitoefening van het bewind over de goederen
Vertegenwoordiging 1e verslag - Uitoefening van het bewind over de persoon
Vertegenwoordiging periodiek verslag - Uitoefening van het bewind over de goederen
Vertegenwoordiging periodiek verslag - Uitoefening van het bewind over de persoon
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de goederen
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de persoon en de goederen
Bijstand periodiek verslag - uitoefening van het bewind over de persoon
Geneeskundig attest
- Verklaring tot aanwijzing van een vertrouwenspersoon
- Verklaring tot aanwijzing van een bewindvoerder over de persoon en de goederen
Dokument PDF Word Excel Info
Verzoekschrift inobservatieneming geesteszieke
Omstandige geneeskundige verklaring te voegen bij een verzoek
Dokument PDF Word Excel Info
Verzoekschrift huur woningdecreet (woninghuur)
Attest van woonst
verzoekschrift huur (handelshuur, verhuur garage)
Dokument PDF Word Excel Info
Verzoekschrift bijzondere machtiging
Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap
Verzoekschrift aanvaarding nalatenschap onder voorrecht
Verzoekschrift verwerping nalatenschap
Verklaring voorkeur voogd
Dokument PDF Word Excel Info
Verzoekschrift minnelijke schikking
Dokument PDF Word Excel Info
Verzoekschrift bezetting zonder recht
procedure onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed
attest van woonst
Dokument PDF Word Excel Info
Periodiek financieel verslag 413 BW
Periodiek verslag over persoon 420 BW
Verklaring voorkeur voogd
Dokument PDF Word Excel Info
bijzonder reglement
Dokument PDF Word Excel Info
Volmacht
Dokument PDF Word Excel Info
Webex handleiding externen

Sitemap