Publicatiedatum

Raadpleeg de websites van de verschillende rechtscolleges voor meer nieuws over de verschillende maatregelen die genomen worden. Naar gelang van de noodwendigheden, zullen de teksten voortdurend worden aangepast.

Het College van hoven en rechtbanken heeft op 16 april 2020 een aantal nieuwe dwingende richtlijnen gedaan aan de verschillende rechtscolleges ingevolge het coronavirus (zie bijlage)!