Derdenverzet is een buitengewoon rechtsmiddel dat kan ingesteld worden door iedereen die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid is tussengekomen in een zaak.

De derde kan met dit rechtsmiddel de vernietiging vragen van een beslissing die zijn rechten heeft benadeeld.

Derdenverzet kan zowel door een burgerlijke rechter als een strafrechter worden uitgesproken. In dit laatste geval kan dit evenwel enkel voor zover uitspraak werd gedaan over de burgerlijke belangen.

Om dit rechtsmiddel te kunnen aanwenden moeten wel een aantal voorwaarden worden vervuld die opgesomd worden in het Gerechtelijk Wetboek.