Voorziening in cassatie is een buitengewoon rechtsmiddel. In tegenstelling tot de rechter ten gronde doet het Hof van Cassatie geen onderzoek naar de feiten.

Het Hof van Cassatie onderzoekt enkel de wettigheid van de in laatste aanleg gewezen beslissingen of substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen werden geschonden.

Voorziening in cassatie is dus enkel mogelijk als alle gewone rechtsmiddelen werden aangewend.