Burgerlijke rechten  zijn aanspraken en bevoegdheden die men heeft met het oog op private rechtsbetrekkingen.