Publicatiedatum

Teneinde de website van hoven en rechtbanken te verbeteren, lanceren wij een kleine enquête om uw mening en suggesties voor verbetering te kennen. 

Deze enquête duurt ongeveer 5 minuten en uw antwoorden zijn volledig anoniem. Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Deelnemen aan de enquête