Agenda

Timing

Explications

16h00

Traject autonomie – voorbereiding ‘plenaire’ van 1 maart Algemeen -methodologie

1.1 Traject autonomie - Analyse bijzondere procedures binnen de directie RO van de stafdienst P&O

1.2 Traject autonomie - Voorstel en bespreking gewijzigd art 181 Gerechtelijk wetboek

1.3 Traject autonomie - Toepassingsgebied verzelfstandigd beheer RO en de diverse personeelscategorieën

17h30

Varia